Nienawidzisz przegrywać?

Wyjątkowe narzędzie od easyMarkets do handlu bez ryzyka!

Anuluj transakcje, które zaczynają tracić z dealCancellation do 60 minut.

ZACZNIJ TERAZ

Odkryj dealCancellation

*Zastosowanie ma obowiązujący regulamin

dealCancellation zapewnia możliwość anulowania transakcji, która zaczyna tracić, w ciągu 1 godziny oraz odzyskania poniesionych strat.

Szukaj ikony dealCancellation podczas zawierania transakcji. Tworzymy unikalne narzędzia nieprzerwanie od 2001 roku

handel bez ryzyka

Kiedy korzystać z dealCancellation?


Dokonaj transakcji!

Proces zawierania transakcji może się wiązać z wieloma emocjami i nerwami. Nie bój się. Dokonaj transakcji, a jeśli coś pójdzie nie tak, po prostu ją anulujesz...–jak gdyby nigdy nic się nie stało!

Większe transakcje

Czy kiedykolwiek chciałeś podnieść poprzeczkę i zawierać transakcje na większą skalę? Teraz możesz to robić, pamiętając o tym, że jeśli rynek będzie przeciwko Tobie, po prostu anulujesz transakcję.

Handluj na dużych zmiennośćach rynku - bezpiecznie!

Podczas ważnych wydarzeń, na przykład ogłaszania raportów NFP z rynku pracy, wielu brokerów wyłącza możliwość dokonywania transakcji. My nie! Skorzystaj maksymalnie na takiej okazji, a jednocześnie chroń się przed zagrożeniami.

Zmienność cen może być Twoim przyjacielem.

Zmienność cen oznacza więcej możliwości, ale też niesie ze sobą więcej ryzyka. Dzięki dealCancellation eliminujesz to ryzyko, a każdą transakcję, która zaczyna tracić, możesz anulować.

Jak to działa?


Włącz funkcję dealCancellation.

Podczas kolejnej transakcji włącz dealCancellation, aby zapewnić sobie ochronę.


Podgląd transakcji chronionych przez dealCancellation

Sprawdź, które transakcje są chronione przez dealCancellation w raporcie na temat otwartych transakcji.

Logo dealCancellation jest wyraźnie widoczne przy chronionych transakcjach.


Kliknij anuluj, aby anulować transakcję!

Anuluj w ustalonym czasie transakcję, która traci.

Sprawdź czas do wygaśnięcia funkcji dealCancellation po kliknięciu 'zamknij'.

W momencie osiągnięcia poziomu Stop-Loss przed wygaśnięciem funkcji dealCancellation otrzymasz swoje pieniądze!

Najczęściej zadawane pytania na temat dealCancellation


dealCancellation to funkcja na platformie easyMarkets, która daje klientowi prawo do anulowania transakcji w ustalonym czasie oraz odzyskania zainwestowanych środków.

Z funkcji dealCancellation możesz skorzystać przy wielu produktach, w tym podczas handlu walutami, złotem, srebrem i ropą. Uwaga: ta zasada może ulec zmianie.

Wystarczy sprawdzić, czy przy danej transakcji widoczna jest ikona dealCancellation.

Ikona dealCancellation

Na karcie transakcji kliknij ikonę dealCancellation w pozycję ‘ On’. Zostaniesz jednocześnie poinformowany o koszcie. Po kliknięciu ‘sprzedaj’ lub ‘kup’ Twoja transakcja zostanie otwarta z funkcją dealCancellation włączoną przez ustalony czas (60 minut).

Włączanie dealCancellation dla transakcji

Tak. Pobierana jest opłata oparta na procencie kwoty transakcji.

Twoja transakcja jest chroniona przez ustalony okres, zgodnie z informacją na karcie transakcji. Domyślnie jest to jedna godzina (60 minut).

Otwarte transakcje z wciąż aktywną funkcją dealCancellation są widoczne w zakładce “Moje otwarte transakcje” z widoczną ikoną dealCancellation przy danej parze.

transakcje chronione przez dealCancellation są oznaczone ikoną tarczy

Po kliknięciu przycisku 'zamknij' w górnej części wyskakującego okienka możesz sprawdzić, ile czasu pozostało do skorzystania z funkcji dealCancellation.

Jak anulować transakcję, która traci?

Aby anulować transakcję, która jest chroniona przez dealCancellation, przejdź do ‘Moje otwarte pozycje’, gdzie obok transakcji z włączoną opcją ochrony znajdować się będzie ikona dealCancellation.

transakcje chronione przez dealCancellation są oznaczone ikoną tarczy

Kiedy klikniesz, aby ‘zamknąć’ daną pozycję, pojawi się okienko z potwierdzeniem – na dole widoczna będzie liczba minut, jaka pozostała do anulowania transakcji. Możesz anulować transakcję, klikając ‘Anuluj transakcję’ na dole ekranu. Po upłynięciu czas na skorzystanie z funkcji dealCancellation, nie będziesz mógł już ‘anulować’ transakcji, ale możesz ją po prostu ‘zamknąć’.

Jak anulować transakcję, która traci?

Nie. Z tej funkcji możesz skorzystać tylko podczas zawierania transakcji.

Po anulowaniu transakcji kwota pod ryzyko takiej transakcji (Twoja strata) zostanie zwrócona na Twoje konto.

Kolejną fantastyczną zaletą dealCancellation jest to, że jeśli’skorzystałeś z tej opcji, aby chronić swoją transakcję, a ta osiąga poziom Stop-Loss przed anulowaniem, wciąż otrzymasz zwrot kwoty pod ryzyko na swoje konto.

Takie transakcje z aktywną funkcją dealCancellation nie mogą być anulowane. Możesz zamknąć pozycję i zrealizować wszelkie zyski.

Ze względu na wahania kursów walut kwota pod ryzyko po zamianie na walutę bazową konta’, może się różnić w momencie anulowania lub zamykania transakcji.

dealCancellation© Option to rozwiązanie objęte patentem ORE w ramach zgłoszenia patentowego “Easy Cancellation Option” o numerze 62334455.