Czym jest Forward i w jaki sposób działa?

Zablokuj cenę na określoną datę w przyszłości

easyMarkets daje wiele możliwości handlowania, między innymi właśnie kontraktami forward, skutecznym narzędziem do ochrony pozycji przed przyszłymi nieprzewidzianymi zmianami na rynku. Kontrakty forward pozwalają zablokować dzisiejszy poziom cenowy na określony dzień w przyszłości, dzięki czemu są wspaniałym produktem wykorzystywanym przy zabezpieczaniu. Handluj na wielu rynkach, od walut po towary, z easyMarkets.

Zacznij handlować

Zalety kontraktów forward

Podobnie jak inne kontrakty forward lub future, tak i forward na Forexie ma standardowe ramy czasowe, wielkości kontraktu oraz procedury rozliczania.

Kontraktami tymi handluje się na regulowanych giełdach z całego świata, uznając je za transakcje pozagiełdowe. A to dlatego, że na rynku Forex nie ma wyznaczonej centralnej lokacji handlu, a transakcje mogą odbywać się między dwoma podmiotami przy pomocy internetowych platform handlowych, a nawet za pomocą połączenia telefonicznego, w dowolnej lokalizacji na świecie.

  • Jedna z najbardziej popularnych metod zabezpieczania.
  • Skuteczne przewidywanie budżetu
  • Obniżenie stresu wynikającego z codziennej obserwacji zmian na rynku Forex
  • Proste kontrakty pozagiełdowe
  • Do 30 dni dojrzewania, co daje wystarczająco czasu do zabezpieczania.
  • Skuteczne zarządzanie płynnością konta
  • Pełne zabezpieczenie i ochrona ceny
  • Skuteczne narzędzie do zarządzania ryzykiem na poczet przyszłej zmienności

Co mówią o nas inwestorzy

Czym jest Forward i w jaki sposób działa?

Kontrakty forward w handlu walutami (Foreign exchange – Forex) wykorzystuje się jako zabezpieczenie, gdy inwestor jest zobowiązany do przyjęcia lub wykonania płatności Forex w określonym dniu w przyszłości. To właściwie umowa między kupującym i sprzedającym o kupno lub sprzedaż danej waluty po danym kursie spot i w danym terminie. Pomaga inwestorowi pokryć lub ubezpieczyć przyszłe zmiany w kursie wymiany, a gdy uzgodnione zostaną dane płatności i końcowa data realizacji transakcji forward, mówi się, że inwestor zablokował kwotę płatności Forex.

Co oznacza to w praktyce? Z kontraktem forward sprzedawca ustalił przyszły kurs Forex bez ponoszenia kosztów z góry. Należy jednak sprawdzić u brokera jakie waluty mogą być wykorzystywane w kontraktach forward, gdyż nie każda waluta może znajdować się w ofercie tego typu kontraktów.

Jak to działa?

Wchodząc w kontrakt forward, kupujący i sprzedający uzgadniają ilość, cenę jednostkową oraz czas, kiedy dokonana zostanie wymiana waluty. We wskazanym uprzednio terminie kupujący musi zapłacić sprzedającemu cenę, która została uzgodniona, w zamian za ustaloną ilość aktywów. Oznacza to, że jeśli cena spot jest niższa, niż uzgodniono w kontrakcie, sprzedawca zarabia, a kupujący ponosi stratę. Dlatego też przy kontraktach forward na walutach obie strony mogą się zgodzić na kwotę straty lub zysku, zamiast dokonania fizycznej wymiany waluty.

Po co handlować kontraktami forward

easyMarkets jest jednym z kilku brokerów, którzy mają w ofercie kontrakty forward dla klientów detalicznych; zwykle jest to produkt zarezerwowany dla klientów instytucjonalnych, banków, brokerów i korporacji.

Z opcji forward korzysta się, gdy jedna strona chce dokonać datowanej na przyszłość transakcji w obcej walucie: przykładowo jeśli chcesz kupić coś z Japonii, jednak rozliczać się będziesz dopiero kilka tygodni później. Zgadzasz się zapłacić osobie sprzedającej przedmiot 100 USD, ale lokalną walutą jest jen.

Nie możesz zagwarantować, że Twoje 100 USD będzie za kilka tygodni warte tyle samo jenów, co dziś. By uniknąć płacenia wyższej stawki przez Ciebie, lub otrzymania niższej kwoty przez sprzedawcę, tworzy się kontrakt forward, który w uproszczeniu blokuje bieżący kurs pary walutowej na przyszły termin.

W handlu kontrakty forward wykorzystuje się do celów zabezpieczających lub by pomóc zmniejszać i zarządzać ryzykiem. Właściwie jeśli cena pary walutowej spadnie to trader jest całkowicie zabezpieczony, jednak nie korzysta on w razie wzrostu ceny pary walutowej.

Kontrakty forward na platformie easyMarkets

W zgłoszeniu handlowym na platformie easyMarkets możesz wybrać rodzaj transakcji – dzienna, forward, zlecenie oczekujące lub opcja.

Jeśli wybierzesz rynek w Market Explorer zobaczysz, czy można na nim handlować kontraktami forward.

nr
Wybierz rynek
nr
Wybierz kwotę transakcji i ile chcesz zaryzykować
nr
Ustal datę kontraktu forward
nr
Automatycznie pojawi się zlecenie stop loss
nr
Kliknij na przycisk SPRZEDAŻ lub KUPNO
nr
Wybierz rynek
nr
Wybierz kwotę transakcji i ile chcesz zaryzykować oraz ustal datę kontraktu forward
nr
Automatycznie pojawi się zlecenie stop loss. Kliknij na przycisk SPRZEDAŻ lub KUPNO

Możesz modyfikować zlecenie stop loss i ustalić kurs take profit w dziale „Kontrakty forward” pod obszarem handlowym lub w sekcji „Otwarte transakcje” w menu. Zmieni to kwotę ryzyka, a z Twojego konta zostanie pobrana odpowiednia kwota, lub też zostanie ono nią zasilone.

Rynki forward na platformie easyMarkets

W zgłoszeniu handlowym na platformie easyMarkets możesz wybrać rodzaj transakcji – dzienna, forward, zlecenie oczekujące lub opcja.

Jeśli wybierzesz rynek w Market Explorer zobaczysz, czy można na nim handlować kontraktami forward.