Top 10 – Najlepsze wskaźniki TradingView

Pair trading strategy hero

Wkrocz do świata handlu z naszym starannie dobranym wyborem 10 najlepszych wskaźników TradingView. Te wskaźniki analityczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu świadomych i strategicznych wyborów handlowych dla traderów na wszystkich poziomach doświadczenia – od początkujących po ekspertów. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co sprawia, że wskaźniki te są tak potężne; a także, aby zrozumieć ich działanie i dowiedzieć się, w jaki sposób mogą one poprawić Twój handel na popularnej platformie TradingView.  

Czym jest wskaźnik handlowy na TradingView?  

Wskaźnik handlowy na TradingView to matematyczne obliczenia lub algorytm, który przekształca dane cenowe w łatwe do odczytu sygnały wizualne na wykresach cenowych. Pomaga to traderom ocenić najlepsze kierunki rynkowe, powtarzające się wzorce i potencjalne ruchy cen dla ich transakcji. Sygnały te przydają się do oznaczania tego, kiedy kupować lub sprzedawać aktywa, a także do ustalania strategicznych punktów wejścia i wyjścia z transakcji oraz określania ogólnej dynamiki rynku.   

TradingView oferuje szeroką gamę najlepszych wskaźników, takich jak średnie kroczące i oscylatory, narzędzia do analizy ilości transakcji (wolumenu), a nawet wskaźniki dostosowane przez użytkowników. Ta wszechstronność pozwala traderom skonfigurować narzędzia tak, aby jak najlepiej odpowiadały ich unikalnym strategiom handlowym i zwiększały ich szanse na udaną transakcję.   

Poniżej znajdziesz 10 najlepszych wskaźników używanych przez traderów.  

1 – Średnia krocząca (Moving Average, MA)  

Ze względu na swoją prostotę i skuteczność w identyfikowaniu trendów, wskaźnik średniej kroczącej (MA) jest często jednym z pierwszych narzędzi, których uczą się traderzy i które powszechnie stosują oni na różnych rynkach. Służy ona jako jedno z najlepszych praktycznych źródeł dla traderów, którzy chcą dostrzec trendy rynkowe i potencjalne punkty zwrotne w ruchu cen, jak również pozwala obliczyć średnią cenę transakcyjną w wybranym okresie. Umieszcza te informacje na wykresie, skutecznie eliminując nieregularne zmiany cen.  

Spójrzmy na to:   

Moving Average

Traderzy nie tylko polegają na MA, aby potwierdzić kierunek trendu – używają średniej kroczącej również do określenia, gdzie ceny mogą znaleźć wsparcie lub napotkać opór i uruchomić alerty kupna bądź sprzedaży dla swoich transakcji. Zbadanie, w jaki sposób dominująca cena rynkowa zachowuje się w stosunku do linii MA, daje traderom jaśniejszy obraz tego, dokąd może zmierzać sytuacja, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji handlowych.  

Znajdź dodatkowe informacje na temat wskaźnika MA na TradingView tutaj.  

2 – Wskaźnik siły względnej (Relative Strength Index, RSI) 

Chociaż wskaźnik siły względnej (RSI) jest mniej wykorzystywany do ogólnej analizy trendów niż bardziej wszechstronne średnie kroczące, wskaźnik ten cieszy się również dużą popularnością ze względu na wyraźne sygnały wykupienia i wyprzedania. Ten popularny wskaźnik techniczny mierzy wielkość i szybkość zmian cen aktywów. Pozwala spojrzeć na to, czy inwestycja jest wykupiona, czy wyprzedana, wskazując najlepsze potencjalne punkty odwrócenia trendu. RSI waha się od 0 do 100, przy czym wartości powyżej 70 wskazują na wykupienie, a wartości poniżej 30 wskazują na wyprzedanie.   

Relative Strength Index

Traderzy mogą wykorzystać RSI do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z transakcji oraz potwierdzenia siły trendu. 

Znajdź dodatkowe informacje na temat wskaźnika RSI na TradingView tutaj.  

3 – Konwergencja/dywergencja średniej ruchomej (Moving Average Convergence Divergence, MACD)  

Wskaźnik konwergencji/dywergencji średniej ruchomej (MACD) jest nieco mniej intuicyjny niż bezpośrednio interpretowany wskaźnik RSI. To kolejne narzędzie analizy technicznej, którego inwestorzy używają do identyfikacji potencjalnych sygnałów kupna i sprzedaży na rynkach finansowych. Jest to oscylator (narzędzie wskazujące trend i dynamikę aktywów) i składa się z dwóch linii: linii MACD, reprezentującej różnicę między dwiema średnimi ruchomymi, oraz linii sygnału, która jest średnią ruchomą linii MACD. Traderzy zazwyczaj szukają najlepszego byczego sygnału, gdy linia MACD przecina się powyżej linii sygnałowej, i niedźwiedziego sygnału, gdy przecina się poniżej.   

Spójrzmy na MACD w akcji:  

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Co więcej, histogram MACD, który pokazuje różnicę między linią MACD a linią sygnału, może zapewnić dalszy wgląd w siłę trendów rynkowych.  

Znajdź dodatkowe informacje na temat wskaźnika MACD na TradingView tutaj.  

4 – Wstęgi Bollingera  

Rozszerzające zakres narzędzi dostępnych dla traderów do analizy rynku wstęgi Bollingera wyróżniają się jako wyraźnie wizualny i adaptowalny wskaźnik handlowy na TradingView. Są one często preferowane ze względu na swoją zdolność do ujmowania zmienności cen i identyfikacji trendów w sposób, który uzupełnia bardziej skoncentrowany na pędzie wskaźnik MACD i prostotę RSI. Wskaźnik ten składa się z trzech linii, które nakładają się na wykres cen transakcyjnych – podczas gdy prosta średnia ruchoma (SMA) znajduje się w centrum, otaczające ją dwie linie przedstawiają odchylenia standardowe SMA. Te zewnętrzne wstęgi dynamicznie dostosowują się do entuzjazmu rynku, rozszerzając się przy ekstremalnej zmienności i zwężając, gdy sytuacja się uspokaja, zapewniając w ten sposób jedne z najlepszych wskazań ekstremalnej zmienności.    

Oto, jak to wygląda:    

Bollinger Bands  

Traderzy używają wstęg Bollingera głównie do wykrywania, kiedy cena może zmieniać kierunek i kiedy może znajdować się na ekstremalnie wysokim lub niskim poziomie. Te warunki rynkowe znane jako wykupienie lub wyprzedanie. Jest to również solidny sposób na monitorowanie kierunku trendu handlowego. 

Znajdź dodatkowe informacje na temat wstęg Bollingera na TradingView tutaj.  

5 – Wolumen   

W przeciwieństwie do dynamicznej wizualizacji zmienności i kierunku trendu oferowanej przez wstęgi Bollingera, wskaźniki wolumenu handlu na TradingView służą jako krytyczny miernik potwierdzający dynamikę i przekonanie stojące za ruchami cen transakcyjnych. Dodaje to kolejny wymiar do strategii analizy technicznej dopracowanej dzięki wykorzystaniu wstęg Bollingera, MACD, RSI i innych najlepszych wskaźników. Narzędzia te są niezbędne do potwierdzenia siły ruchów cen na rynku. Mimo to bardziej uzupełniają one wskazania trendu i momentum określone przez wstęgi Bollingera, aniżeli je zastępują  

Volume

Wskaźnik wolumenu jest prostym narzędziem, które pokazuje, jak dużej aktywności handlowej doświadczył konkretny instrument finansowy w danym czasie. Pomaga inwestorom analizować siłę i stabilność ruchów cen, zapewniając wgląd w presję kupna i sprzedaży. Wyświetlając słupki wolumenu pod wykresami cenowymi, traderzy mogą zidentyfikować okresy zwiększonej lub zmniejszonej aktywności, czerpiąc w ten sposób informacje o trendach i odwróceniach.   

Znajdź dodatkowe informacje na temat wskaźnika wolumenu na TradingView tutaj.  

6 – Oscylator stochastyczny  

Podczas gdy narzędzia wolumenu służą jako podstawowe elementy walidacji pomysłów handlowych poprzez pomiar poziomów uczestnictwa w rynku, oscylator stochastyczny uzupełnia te dane, koncentrując się na dynamice, oceniając warunki wykupienia i wyprzedania. Oferuje on traderom TradingView zniuansowany pogląd na potencjalne odwrócenie cen. Wskaźnik oscylatora stochastycznego pomaga inwestorom identyfikować poziomy wykupienia i wyprzedania na rynku. Porównuje cenę zamknięcia papieru wartościowego z jego zakresem cenowym w określonym okresie, zazwyczaj wynoszącym 14 dni. Wskaźnik ten składa się z dwóch linii, %K i %D, których wartości wahają się od 0 do 100.   

Stochastic Oscillator  

Traderzy używają oscylatora stochastycznego do określania potencjalnych punktów odwrócenia i generowania sygnałów kupna lub sprzedaży. Gdy %K przecina się powyżej %D i obie linie znajdują się w obszarze wyprzedania, sugeruje to sygnał kupna. Z kolei przecięcie poniżej %D w obszarze wykupienia oznacza sygnał sprzedaży.  

Znajdź dodatkowe informacje na temat oscylatora stochastycznego na TradingView tutaj.  

7 – Zniesienie Fibonacciego  

Podobnie jak wskaźnik oscylatora stochastycznego pozwala traderom ocenić potencjalne punkty zwrotne na rynku poprzez analizę dynamiki, innym popularnym i uzupełniającym wskaźnikiem na TradingView jest wskaźnik zniesienia Fibonacciego, który zapewnia wgląd w możliwe obszary wsparcia i oporu. To narzędzie, zainspirowane słynną sekwencją Fibonacciego, w której każda liczba jest sumą dwóch poprzednich, pomaga nakreślić znaczące poziomy. Poziomy te sugerują miejsca, w których rynek może odwrócić swój obecny trend i wycofać się lub ustabilizować.  

Fibonacci Retracement  

Wskaźnik ten jest szczególnie cenny, ponieważ oferuje dokładne, mierzalne poziomy, które traderzy mogą wykorzystać do precyzyjnego dostrojenia zleceń stop-loss, ustalenia celów zysku lub wybrania momentów otwarcia transakcji. 

Znajdź dodatkowe informacje na temat zniesienia Fibonacciego na TradingView tutaj.  

8 – Średni zakres rzeczywisty (Average True Range, ATR)  

Opierając się na użyteczności zniesienia Fibonacciego do definiowania krytycznych poziomów wsparcia i oporu, warto też zwrócić uwagę na średni zakres rzeczywisty (ATR). Jest to kolejne kluczowe narzędzie, które, choć ma nieco mniejszą popularność, oferuje niezbędny wgląd w zmienność rynku, co pozwala traderowi realizować jeszcze lepszą strategię handlową. Średni zakres rzeczywisty (ATR) to idealny wskaźnik do analizy zmienności aktywów w określonym czasie. Chociaż odgrywa ważną rolę, jest rzadziej używany jako samodzielny wskaźnik niż inne wskaźniki na tej liście. Dostarcza on informacji handlowych na temat prawdopodobnej skali wahań cen. Przydaje się do określania zleceń stop-loss, wybierania odpowiedniej wielkości transakcji i identyfikowania momentów, w których cena może znacznie odbiegać od swojego zwyczajowego zakresu.   

Spójrzmy na ATR w akcji:  

Average True Range (ATR)

Podczas obliczania średniej z największego zakresu od szczytu do dołka w bieżącym okresie istotą ATR jest odległość między bieżącym dołkiem a poprzednią ceną zamknięcia. Informacje te dają traderom jaśniejszy obraz tego, jak bardzo zmienia się cena aktywów, co jest istotne przy planowaniu kolejnych ruchów podczas handlu.   

Znajdź dodatkowe informacje na temat wskaźnika ATR na TradingView tutaj.  

9 – Paraboliczny wskaźnik SAR  

Chociaż paraboliczny wskaźnik SAR (skrót w j. ang.: Stop and Reverse) oferuje wyraźne sygnały trendu handlowego, jest on często drugorzędny w stosunku do analizy zmienności ATR, czyli bardziej kluczowego aspektu zarządzania ryzykiem. Niemniej jednak, jego skuteczność jako prostego i skutecznego wskaźnika jest oczywista – jest on regularnie wykorzystywany przez traderów próbujących zidentyfikować zmiany w dynamice rynku. Wyróżnia się poprzez umieszczenie kropek, które mogą pojawić się powyżej i poniżej wykresu cenowego. Kropki te ilustrują aktualną trajektorię trendu, niezależnie od tego, czy jest on wzrostowy, czy spadkowy. Wraz ze zmianą cen punkty te również przesuwają się, tworząc paraboliczny kształt, aby nadążyć za rynkiem.   

Oto, jak to wygląda:

Parabolic SAR

Wskaźnik ten jest całkiem przydatny dla traderów – oferuje wyraźne wskazówki handlowe na temat tego, kiedy należy otworzyć transakcję lub się z niej wycofać. Jeśli kropki znajdują się poniżej świec, rynek kieruje się w górę lub znajduje się w trendzie wzrostowym. I odwrotnie: kropki umieszczone powyżej sugerują, że ceny spadają lub znajdują się w trendzie spadkowym. Te proste sygnały przydają się do ustawiania zleceń stop-loss i wykrywania potencjalnych punktów zwrotnych w akcji cenowej.  

Znajdź dodatkowe informacje na temat wskaźnika parabolicznego SAR na TradingView tutaj.  

10 – Chmura Ichimoku  

Oferując wszechstronną analizę, chmura Ichimoku zajmuje ostatnie miejsce przede wszystkim ze względu na swoją złożoność w porównaniu z bardziej ukierunkowanym wskaźnikiem parabolicznym SAR, co przekłada się na bardziej stromą krzywą uczenia się i mniejszą natychmiastową adaptację. Niemniej jednak, nadal jest to kompleksowy wskaźnik analizy technicznej, który oferuje traderom szeroki wgląd w zachowanie rynku, w tym w dominujące trendy, potencjalne obszary wsparcia i oporu oraz momenty, w których trend może się odwrócić. Składa się z kilku linii nakładających się na wykres cen, tworząc coś, co wyglądem przypomina chmurę.  

Oto podgląd:  

Ichimoku Cloud

Traderzy badają interakcje pomiędzy różnymi liniami chmury Ichimoku, aby określić najlepsze momenty do otwarcia lub zamknięcia transakcji.    

Na przykład: traderzy korzystający z chmury Ichimoku szukają ruchów cen powyżej chmury jako sygnału kupna, a poniżej – jako wskazówki do sprzedaży. Cena w chmurze sugeruje, że się nie zmieni. Co więcej, kolor chmury zapewnia wgląd w kierunek rynku: zielona chmura, wynikająca z Leading Span A (zielona linia) powyżej Leading Span B (czerwona linia), sygnalizuje trend wzrostowy, podczas gdy czerwona chmura wskazuje na trend spadkowy. Prognoza chmury o 26 dni do przodu umożliwia traderom również przewidywać przyszłe obszary wsparcia lub oporu, pomagając im w podejmowaniu strategicznych decyzji. 

Oprócz identyfikowania punktów wejścia i wyjścia, traderzy mogą wykorzystać te spostrzeżenia handlowe do ustawiania zleceń stop-loss, aby ograniczyć ryzyko. Dodatkowo, linie oferują wskazówki dotyczące ogólnego nastroju na rynku. To, co wyróżnia ten wskaźnik, to sposób, w jaki integruje on różne elementy analizy rynku w jeden ujednolicony system, ułatwiając traderom podejmowanie świadomych decyzji handlowych i dokładniejsze przewidywanie ruchów rynkowych.   

Znajdź dodatkowe informacje na temat chmury Ichimoku na TradingView tutaj.  

Podsumujmy   

10 najlepszych wskaźników TradingView – od zrozumienia podstawowych sygnałów trendu dostarczanych przez średnie kroczące po złożoność chmury Ichimoku – zapewnia traderom najlepsze metody analizowania i dostosowywania się do trendów i zmian na rynku. Każdy wskaźnik oferuje unikalne spojrzenie na rynki, tworząc zróżnicowany zestaw narzędzi dla inwestorów i traderów. Narzędzia te przekształcają procesy decyzyjne, znacząco wpływając na potencjalne korzyści płynące z handlu. Gdy narzędzia te są używane na platformach takich jak easyMarkets na TradingView, traderzy mogą korzystać z płynnego interfejsu, zaawansowanych możliwości tworzenia wykresów i zaawansowanych opcji zarządzania ryzykiem.   

Bez względu na Twój poziom doświadczenia w handlu, narzędzia te mogą mieć znaczący wpływ na opracowanie solidnej strategii handlowej, najlepiej dostosowanej do Twoich potrzeb. Środowisko handlu online szybko się zmienia, a wyposażenie się w najlepsze narzędzia ma kluczowe znaczenie w przypadku sukcesu na rynku. Zapoznanie się z tymi najlepszymi wskaźnikami jest niezbędne dla każdego tradera, który chce prosperować na tak wysoce konkurencyjnym rynku.  

Słowo przestrogi 

Chociaż narzędzia te mają swoje zalety, ich niewłaściwe użycie może prowadzić do niekorzystnych scenariuszy handlowych. Trader może na przykład: 

 • Błędnie ocenić przecięcie wskaźnika średniej kroczącej jako oznakę zmiany trendu, podczas gdy będzie to tylko przypadkowa fluktuacja
 • Podjąć pochopną decyzję poprzez przecenianie wskaźnika siły względnej w oparciu o wykupione lub wyprzedane warunki handlowe bez dodatkowego potwierdzenia rynku 
 • Błędnie zinterpretować wzorce MACD lub sygnały zmienności wstęgi Bollingera i otworzyć transakcję w złym momencie 
 • Zaniedbać handel w oparciu o wolumen i pominąć szerszy obraz, doświadczając przez to pułapek, takich jak fałszywe wybicia 
 • Przyjmować odczyty oscylatora stochastycznego za wartość nominalną bez kontekstu rynkowego, które wprowadzą go w błąd 
 • używać poziomów Fibonacciego bez zrozumienia dynamiki rynku 
 • Mylić wyniki wskaźnika średniego zasięgu rzeczywistego pod kątem siły trendu 
 • Błędnie odczytać wiele sygnałów ze wskaźnika parabolicznego SAR i chmury Ichimoku 

Wszystkie te błędy mogą prowadzić do podejmowania niekorzystnych decyzji przez tradera. Podczas korzystania z tych narzędzi zawsze zalecana jest ostrożność. 

Pair trading strategy hero

Wkrocz do świata handlu z naszym starannie dobranym wyborem 10 najlepszych wskaźników TradingView. Te wskaźniki analityczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu świadomych i strategicznych wyborów handlowych dla traderów na wszystkich poziomach doświadczenia – od początkujących po ekspertów. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co sprawia, że wskaźniki te są tak potężne; a także, aby zrozumieć ich działanie i dowiedzieć się, w jaki sposób mogą one poprawić Twój handel na popularnej platformie TradingView.  

Często zadawane pytania

Możesz używać tych narzędzi do identyfikacji trendów i sygnałów dla swoich transakcji, podczas gdy platforma easyMarkets oferuje dodatkowe narzędzia i funkcje do skutecznej realizacji transakcji, w tym ekskluzywne rozwiązania, takie jak dealCancellation i Freeze Rate.  

Informacje znajdujące się na platformie easyMarkets mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią porady ani rekomendacji, badań, zapisu naszych cen transakcyjnych ani oferty lub zachęty do zawarcia transakcji na jakimkolwiek instrumencie finansowym, a zatem nie powinny być w ten sposób traktowane.  

Niezawodność tych najlepszych narzędzi zależy od różnych czynników, takich jak konkretny używany wskaźnik, warunki handlowe na rynku i strategia handlowa użytkownika. Dokładna analiza i testowanie narzędzi (a nie tylko poleganie na nich) ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji handlowych.  

Chociaż artykuł wspomina konkretnie o platformie easyMarkets, większość z nich może być używana na różnych platformach handlowych. Możesz wiec korzystać z nich w różnych środowiskach handlowych.  

Konto easyMarkets na TradingView łączy wiodące w branży warunki easyMarkets, regulowany handel i wąskie stałe spready z potężną siecią społecznościową TradingView dla traderów z zaawansowanymi wykresami i analizami. Uzyskaj dostęp bez poślizgu dla zleceń z limitem, wąskie stałe spready, ochronę przed ujemnym saldem, brak ukrytych opłat i prowizji oraz płynną integrację.   

Wszelkie opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny, inne informacje lub linki do stron trzecich zawarte na tej stronie internetowej są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”, mają jedynie charakter informacyjny, nie stanowią porady, rekomendacji, badań, zapisu naszych cen transakcyjnych, ani oferty lub zaproszenia do zawarcia transakcji na jakimkolwiek instrumencie finansowym, a zatem nie powinny być w ten sposób traktowane. Informacje te nie dotyczą żadnych konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani potrzeb jakiejkolwiek konkretnej osoby, która może być ich odbiorcą. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników i/lub rezultatów. Wyniki osiągnięte w przeszłości lub scenariusze dotyczące przyszłości oparte na uzasadnionych przekonaniach zewnętrznego dostawcy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od tych przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości lub przeszłych wyników. easyMarkets nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność dostarczonych informacji, ani za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartej na rekomendacji, prognozie lub jakichkolwiek informacjach dostarczonych przez jakąkolwiek stronę trzecią.   

Co mówią o nas inwestorzy

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
Messenger
 • 1 Polub lub śledzić easyMarkets na Facebooku
 • 2. Otwórz Messenger i znajdź $s
 • 3. Zacznij rozmowę

Akceptujemy czat na Facebook-u
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
WhatsApp
 • 1. Dodaj następujący numer easyMarkets do listy kontaktów +357 99 875 998
 • 2. Otwórz WhatsApp i wybierz dodany przed chwilą numer
 • 3. Zacznij rozmowę

Przyjmujemy prośby o rozmowy na WhatsApp
poniedziałek – piątek 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

Dziękujemy

Zapoznamy się z Twoją wiadomością i wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

W międzyczasie możesz przejrzeć nasze Centrum edukacji lub FAQ

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Wyślij wiadomość

Dziękujemy

Jeden z naszych pracowników działu obsługi klienta wkrótce się z Tobą skontaktuje.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Zadzwoń do nas
call
call
Prośba o oddzwonienie
Preferowany czas kontaktu
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami

Cześć! Witamy w easyMarkets. Chcemy tylko dać znać, że w razie jakichkolwiek pytań lub problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mamy nadzieję, że Ci się u nas spodoba.

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
 • 1. Otwórz QQ i znajdź easy-forex 易 信 (800128208)
 • 2. Zacznij rozmowę
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
 • 1. Zeskanuj poniższy kod QR
 • 2. Zacznij rozmowę

Akceptujemy prośby WeChat
od poniedziałku do piątku 8:00-22:00 GMT +2GMT +3