Strategie handlu z momentum

Momentum Trading Strategies banner

W ciągu ostatnich kilku dekad handel z momentum stał się niezwykle popularny jako jedna ze strategii stosowanych na rynkach finansowych. Czym jednak jest handel z momentum? Strategie handlu z momentum opierają się na założeniu, że aktywa, które osiągały dobre wyniki na rynkach przez okres od 3 do 12 miesięcy, będą nadal odnosić sukces, podczas gdy te, które osiągały słabe wyniki, prawdopodobnie cały czas będą spadać.   

Te trendy w ruchu cen są dokładnie tym, co traderzy wykorzystujący momentum biorą pod uwagę, kupując aktywa o rosnących cenach rynkowych i sprzedając te, których ceny spadają. Ma to na celu podążanie za dynamiką cen i generowanie zysków.

Kluczowe wnioski:

tick

Strategie handlu z momentum opierają się na założeniu, że jeśli za kierunkiem ceny aktywów stoi wystarczająca siła, będą one nadal podążać w danym kierunku.

tick

Traderzy wykorzystujący tę strategię kupują aktywa o rosnących cenach i sprzedają te o spadających cenach (przeciwieństwo handlu odwróconego).

tick

Celem tej strategii jest podążanie za momentum cenowym i generowanie zysków.

Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o tych strategiach handlowych? Czytaj dalej! 

Początki handlu z momentum

Strategia wykorzystywania momentum jest modna od ostatnich 3 dekad. Jak do tego doszło?

Richard Driehaus

Richard Driehaus jest powszechnie uznawany za ojca handlu z momentum

Chociaż Richard Driehaus, pionierski inwestor i biznesmen, spopularyzował i z powodzeniem zastosował handel z momentum w latach 80-tych XX wieku do tego stopnia, że nazywa się go „ojcem handlu z momentum”, to początki strategii wykorzystującej momentum sięgają jeszcze czasów wiktoriańskich.

Handel z momentum w epoce wiktoriańskiej

Zapisy handlowe z Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych udowadniają, że wiktoriańscy traderzy, pomimo posiadania znacznie mniej zaawansowanych wskaźników analizy technicznej, platform i technologii niż obecni, już w XIX wieku stale generowali znaczny zwrot (lub zysk). Co więcej, nie był to przypadek. 

W 1866 roku doszło do upadku Overend, Gurney and Company– banku z siedzibą w Londynie, który udzielał pożyczek i przeprowadzał duże transakcje z innymi bankami oraz firmami. Upadek banku spowodował międzynarodową panikę finansową, która stała się znana jako „Panika 1866 roku”. Jak jednak wie każdy dobry trader: tam, gdzie występuje duża zmienność, pojawia się też szansa na duże zyski ( to filozofia, która stanowi podstawę tego, czym jest handel opierający się na zmienności). W ten sposób strategia oparta momentum weszła do głównego nurtu ponad sto lat przed tym, jak spopularyzował ją Driehaus!

Richard Donchian

Richard Donchian

Niemniej, jest jeszcze jedna ważna postać w historii strategii wykorzystującej momentum, która również wpłynęła na Driehausa: Richard Donchian, „ojciec podążania za trendami”. Ponad 30 lat przed pracą Driehausa Donchian opracował swoją strategię podążania za trendami. Zestaw zasad Donchiana opierał się na teorii, że traderzy powinni kupować aktywa, gdy ich cena rośnie, a sprzedawać je, gdy ich cena spada, ponieważ można oczekiwać kontynuacji trendów. Brzmi znajomo?

Obecnie traderzy opierający się na momentum często korzystają z kanału Donchiana – wskaźnika opracowanego przez Donchiana, aby zidentyfikować potencjalne sygnały kupna i sprzedaży w oparciu o wybicia i momentum cenowe.

Jak handlować z momentum

Podążając śladami Donchiana i Dreihausa, współcześni traderzy, którzy wykorzystują momentum w ramach swojej strategii, wierzą, że gdy akcje rosną, będą nadal rosły – i odwrotnie. Jeśli chcesz skutecznie wykorzystywać te strategie na naszej platformie, musisz również zwracać uwagę na wiadomości o dużym wpływie, które mogą znacząco napędzać lub hamować momentum wybranego przez Ciebie instrumentu finansowego. Ważne jest również to, aby zrozumieć, że strategia oparta na momentum wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego też warto stosować zlecenia stop loss w celu zminimalizowania potencjalnych strat.

Najważniejszym krokiem z punktu widzenia tradera wykorzystującego momentum jest jednak skupienie się na trendach widocznych w wolumenie obrotu akcjami, zyskach i cenie. Aby to zrobić, musisz uzbroić się w odpowiedni zestaw wskaźników analitycznych. Dopiero wtedy będziesz w stanie zidentyfikować potencjalne akcje z momentum – aktywa, których ostatnie trendy odnoszą dobre wyniki finansowe.

Zastanawiasz się, które wskaźniki są Twoimi najlepszymi przyjaciółmi w handlu z momentum? Dowiedz się tego poniżej!

1. Wskaźnik momentum

The momentum indicator

Wskaźnik momentum odgrywa najważniejszą rolę z punktu widzenia traderów wykorzystujących momentum. Wszystko dlatego, że wskaźnik ten pomaga im identyfikować siłę trendów rynkowych przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Będąc wskaźnikiem analizy technicznej, działa on poprzez porównywanie najnowszej ceny z poprzednią ceną w określonym okresie. Rosnące momentum sugeruje, że trend wzrostowy może mieć wystarczającą siłę do kontynuacji, sygnalizując kupno, i odwrotnie. Korzystając z tej strategii, traderzy mogą dostrzec potencjalne odwrócenie trendu, zidentyfikować warunki wykupienia lub wyprzedania, a także potwierdzić siłę określonego trendu, podejmując w ten sposób lepsze decyzje i lepiej zarządzając ryzykiem podczas handlu.

Wskaźniki momentum bezpośrednio mierzą prędkość zmian cen danego instrumentu, wskazując na tempo wzrostu lub spadku cen, co jest koncepcją leżącą u podstaw tej strategii.

2. Średnie kroczące

Drugim najważniejszym wskaźnikiem w przypadku handlu z momentum są średnie kroczące. Podczas gdy średnie kroczące po prostu przedstawiają trendy cenowe, wskaźniki momentum mierzą tempo zmian cen, co ma kluczowe znaczenie dla przewidywania ich przyszłych ruchów.

Niemniej średnie kroczące nadal pomagają traderom identyfikować potencjalne sygnały kupna i sprzedaży, pokazując, czy w określonym przedziale czasu cena akcji wykazuje tendencję wzrostową czy spadkową, co czyni je cennym aspektem strategii handlu akcjami. Średnie kroczące pomagają wygładzić dane cenowe, tworząc stale aktualizowaną średnią cenę, zapewniając wyraźniejszy obraz ogólnego kierunku ruchu cen. Może to być szczególnie przydatne w strategii wykorzystującej momentum, gdzie niezbędna jest identyfikacja kierunku i siły trendu.

3. Dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD)

 Moving average convergence divergence (MACD)

Chociaż średnie kroczące mogą mieć wyższą rangę w przypadku handlu z momentum, niedocenianie wpływu wskaźnika MACD (dywergencji zbieżności średniej ruchomej) byłoby błędem. MACD, czyli potężny i wszechstronny wskaźnik, działa jako dodatkowe potwierdzenie momentum dostrzeganego przez średnie kroczące. Dostarcza cennych sygnałów o możliwych odwróceniach, warunkach wykupienia lub wyprzedania oraz rozbieżnościach między ceną a momentum. Chociaż MACD bardzo się przydaje, jest on pochodną i w mniej bezpośrednio sposób wskazuje na dynamikę cen.

Wykorzystanie zarówno MACD, jak i średnich kroczących jednocześnie może zapewnić traderowi szerszą, bardziej kompleksową analizę rynku.

Day trading z momentum

Ponieważ momentum i day trading to dwie krótkoterminowe strategie handlowe, często stosuje się je razem. Korzystając ze strategii day tradingu z momentum (kupno i sprzedaż instrumentu finansowego w ciągu jednego dnia handlowego), traderzy mogą wykorzystywać wahania dynamiki akcji w celu osiągnięcia zysków. Właśnie dlatego strategie tradingu z momentum są idealne do day tradingu: obie koncentrują się na szybkości ruchu aktywów, aby przewidywać przyszłe trendy.

Pewnie zaskoczy cię pochodzenie tej strategii: w rzeczywistości opiera się ona na pierwszym prawie ruchu Newtona! Newton twierdził, że obiekt pozostaje w spoczynku lub porusza się po linii prostej ze stałą prędkością, chyba że działa na niego siła zewnętrzna. W ten sam sposób aktywa wykazujące się ruchem cenowym będą prawdopodobnie podążać w danym kierunku, dopóki nie zatrzyma ich znacząca siła. 

Traderzy poszukują instrumentów finansowych o znacznym wzroście wolumenu dla swoich kont handlowych, aby następnie obserwować ich przyspieszenie i zdecydować, czy dokonać zakupu, czy sprzedaży. Wskaźniki momentum, takie jak względny wskaźnik wytrzymałości (RSI), dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD) lub oscylator stochastyczny pomogą traderom zidentyfikować, kiedy akcje są wykupione lub wyprzedane.

DJIA - Daily - RSI

Strategie day tradingu z momentum

Jakie strategie momentum powinien stosować trader podczas day tradingu? Istnieją dwie powszechnie stosowane strategie stosowane podczas day tradingu. Rozłóżmy je na czynniki pierwsze:

1. Strategia podążania za trendem polega na identyfikowaniu papierów wartościowych z silną dynamiką kierunkową – wzrostową lub spadkową – i korzystaniu z platformy do zajmowania pozycji zgodnie z tą dynamiką. Strategia ta opiera się na założeniu, że kierunek cen utrzyma się przez cały dzień handlowy.

2. Scalping polega na dokonywaniu kilku małych transakcji w celu czerpania korzyści z niewielkich luk cenowych, często spowodowanych spreadami bid-ask lub nierównowagą rynkową. Scalperzy dążą do szybkiego wejścia i wyjścia z transakcji, wykorzystując szybkie ruchy cen.

Obie te strategie wymagają od tradera bacznej obserwacji trendów rynkowych i precyzyjnego wyczucia czasu. Podczas gdy podążanie za trendem jest idealne dla tych, którzy wolą analizować trendy rynkowe w dłuższym okresie czasu, scalping jest dla tych, którzy chcą szybkich, niewielkich zysków.

Biorąc pod uwagę to, że day trading ogranicza się do jednego dnia handlowego, bardziej w jego przypadku sprawdza się strategia scalpingu. Podążanie za trendem z natury wymaga cierpliwości i długoterminowej perspektywy, ponieważ traderzy stosujący tę strategię próbują czerpać korzyści z dużych ruchów rynkowych. Day trading z momentum z kolei obraca się wokół szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o krótkoterminowe wahania cen. Opóźniona reakcja, która jest nieodłącznie związana ze strategią podążania za trendami, może często powodować znaczne opóźnienia w rozpoznawaniu i reagowaniu na zmiany dynamiki, co czyni ją potencjalnie nieodpowiednią i mniej opłacalną dla traderów skupiających się na day tradingu z momentum.

Handel kontraktami CFD z momentum

Day traderzy wykorzystujący momentum znajdą swoją niszę w dynamicznym i szybko zmieniającym się świecie handlu kontraktami CFD, ponieważ rynek przyciąga fundusze hedgingowe i inwestorów czerpiących korzyści ze zmian rynkowych poszukujących szybszych zysków.

Lewarowany charakter kontraktów na różnice kursowe (CFD) wzmacnia ruchy cenowe. Dzięki możliwości spekulowania zarówno na rosnących jak i spadających rynkach za pośrednictwem konta handlowego, kontrakty CFD umożliwiają day traderom podążanie za dominującymi trendami w celu osiągnięcia krótkoterminowych zysków na wybranej przez siebie platformie handlowej. To szybko zmieniające się środowisko, w połączeniu z łatwością otwarcia i zamknięcia transakcji, dodatkowo zwiększa dynamikę, ponieważ traderzy inwestujący w kontrakty CFD szybko reagują na zmiany rynkowe. W rezultacie rynek kontraktów CFD staje się wylęgarnią strategii handlu z momentum, zachęcając zarówno doświadczonych, jak i początkujących traderów do wykorzystania jego energetycznego potencjału do osiągnięcia sukcesu finansowego.

Traderzy detaliczni handlujący kontraktami CFD często wykorzystują proste wskaźniki momentum na swoim koncie handlowym, platformie i jako część swojej strategii, takie jak średnie kroczące oraz wskaźnik siły względnej (RSI), aby podejmować świadome decyzje dotyczące otwarcia i zamknięcia transakcji. I odwrotnie: uzbrojone w zaawansowane modele algorytmiczne i źródła danych w czasie rzeczywistym, fundusze hedgingowe zagłębiają się w bardziej skomplikowane strategie, obejmujące takie czynniki, jak handel w oparciu o wolumen (Czym jest handel w oparciu o wolumen? To ilość instrumentu, który był przedmiotem obrotu w danym okresie) i nastroje rynkowe, aby zwiększyć swoją przewagę.

Handel z momentum na rynku Forex

W świecie handlu kontraktami CFD, pary walutowe Forex są preferowanym i najczęściej wymienianym instrumentem finansowym, umożliwiającym traderom kontraktów CFD wykorzystywanie ruchów cen bez konieczności faktycznego posiadania waluty. Na rynku kontraktów CFD Forex, różnych graczy (traderów detalicznych, inwestorów instytucjonalnych, banki i międzynarodowe korporacje) – z których każdy cechuje się odrębnym motywem, metodą i strategią handlu kontraktami CFD na Forex – łączy jeden wątek:

 • Traderzy detaliczni dążą do osiągnięcia szybkich zysków, śledząc krótkoterminowe trendy na rynku za pomocą wskaźników, takich jak średnie kroczące, formacje wykresów i platformy handlowe, dzięki czemu mogą szybko działać. 
 • Traderzy instytucjonalni (duża organizacja, taka jak fundusz emerytalny lub firma ubezpieczeniowa, która inwestuje pieniądze w imieniu innych osób w celu zwiększenia ich oszczędności) chcą zoptymalizować swoje inwestycje, starannie zarządzając równowagą między potencjalnymi zyskami a ryzykiem.
 • Banki mają na celu zwiększenie zysków i poprawę stabilności systemu finansowego, przyczyniając się do dobrobytu całego rynku. Wskaźniki takie jak algorytmiczne systemy transakcyjne (własne, zautomatyzowane transakcje, platformy transakcyjne o wysokiej częstotliwości (HFT)) i analiza danych w czasie rzeczywistym.
 • Międzynarodowe korporacje zamierzają zarządzać wahaniami kursów walut, stosując strategię opierającą się na momentum, która pomaga im w podejmowaniu świadomych decyzji i udoskonalaniu ich międzynarodowych operacji handlowych. Polegają one na wskaźnikach takich jak monitorowanie kursów walut w czasie rzeczywistym, oprogramowanie do analizy trendów i interpretacja danych makroekonomicznych.

Handel akcjami z momentum

Handel kontraktami CFD na Forex jest bardziej popularny niż handel kontraktami CFD na akcje, ponieważ w porównaniu z parami walutowymi to właśnie poszczególne akcje charakteryzują się większą złożonością i zmiennością. Day trader handlujący kontraktami CFD na Forex z momentum będzie czerpać korzyści z szybkich zmian wartości walut, podczas gdy trader handlujący kontraktami CFD na akcje będzie spekulować na szybkich zmianach cen akcji poszczególnych spółek, co jest z natury bardziej ryzykownym podejściem.

Niemniej jednak, handel kontraktami CFD na akcje może oferować różne korzyści, takie jak możliwość czerpania zysków z wydarzeń specyficznych dla spółki i raportów o zyskach. Kontrakty CFD na akcje pozwalają traderom także na zagłębianie się w różne branże i sektory na swojej platformie, stwarzając unikalne możliwości, których nie ma na rynku Forex. Ta wszechstronność może zwiększyć zdolność tradera do przechwytywania krótkoterminowych zysków w szerokim zakresie dynamiki rynku. Odróżnia to kontrakty CFD na akcje od kontraktów CFD na Forex.

Handel kryptowalutami z momentum

Innym, coraz bardziej popularnym rynkiem do handlu kontraktami CFD z momentum jest rynek kryptowalut. Pomimo niższej dojrzałości rynku i niepewności regulacyjnej otaczającej kryptowaluty, które doświadczyły nagłego wzrostu wartości, przynosząc niektórym traderom znacznie zyski, i które także cechują się wysoką zmiennością oraz gwałtownymi wahaniami cen oraz silnymi trandami, handel kontraktami CFD na kryptowaluty stał się popularną strategią wśród day traderów poszukujących szybkich i znaczących zysków.

Pomimo stosunkowo mniejszej popularności handlu kontraktami CFD na kryptowaluty w porównaniu z kontraktami CFD na akcje, traderzy różnych typów stosują różne wskaźniki techniczne w swojej strategii handlu kontraktami CFD na kryptowaluty:

 • Day traderzy wykorzystują wykresy w czasie rzeczywistym, dane dotyczące przepływu zleceń i formacje świecowe do podejmowania szybkich decyzji dotyczących krótkotrwałych skoków cen.
 • Swing traderzy polegają na wskaźnikach takich jak średnie kroczące, MACD i zniesienia Fibonacciego w celu identyfikacji średnioterminowego odwrócenia trendu.
 • Spekulanci w swoich strategiach handlowych do oceny potencjalnych wahań cen spowodowanych zmiennością rynku wykorzystują takie wskaźniki jak wstęgi Bollingera i oscylatory stochastyczne.
 • Doświadczeni traderzy kryptowalutowi łączą wskaźniki nastrojów rynkowych i analizę wiadomości ze swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi nawigacji w zmianach dynamiki.
 • Traderzy tolerujący wyższe ryzyko używają wskaźników takich jak ATR i RSI do ustalania punktów wejścia i wyjścia odpowiednich do ryzyka w optymistycznych okresach rynkowych.
 • Traderzy wykorzystujący dźwignię stosują stop kroczący i punkty zwrotu (pivot), aby zwiększyć ekspozycję podczas znacznych wahań momentum.

Czy strategie handlu z momentum są dla Ciebie?

Strategie podążania za trendem i scalpingu mogą są odpowiednie tylko dla niektórych klientów detalicznych, handlujących kontraktami CFD.

Podążanie za trendem, które polega na kupowaniu aktywów, gdy wykazują one tendencje wzrostowe i sprzedawaniu ich, gdy trendy wyglądają na spadkowe, może być dla Ciebie odpowiednie, gdy na rynku występują wyraźne, trwałe trendy cenowe. Strategia ta opiera się na założeniu, że „trend jest Twoim przyjacielem”, co oznacza, że korzystne transakcje są zazwyczaj zgodne z aktualnym trendem – dokonuj zakupu w przypadku trendu wzrostowego i sprzedawaj w przypadku trendu spadkowego. Skuteczne zastosowanie tej strategii na platformie wymaga od tradera cierpliwości, ponieważ rozwój trendów może trwać tygodnie lub miesiące, a także zdyscyplinowanego podejścia do trzymania się trendu pomimo niewielkich wahań. Klienci mogą wykorzystywać okazje w długoterminowych, wzrostowych lub spadkowych trendach różnych klas aktywów – od akcji po towary. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli klient może pozwolić sobie na utrzymywanie pozycji przez dłuższy czas i zaakceptować związane z tym ryzyko, podążanie za trendem może być dla niego opłacalną strategią.

Z kolei strategia scalpingu może być dla Ciebie odpowiednia, jeśli masz możliwość ciągłego obserwowania wahań rynkowych ze względu na szybkie tempo strategii i liczne szybkie transakcje. Scalping to szybka strategia o wysokim wolumenie, która zależy od niewielkich zysków z krótkich transakcji, więc wymaga znacznie większej uwagi i więcej czasu. Wykorzystuje nieodłączną zmienność rynku i ma na celu pomóc Ci czerpać korzyści z niewielkich zmian cen. Wymaga to jednak umiejętności analizy technicznej, korzystania ze wskaźników, dobrej platformy i szybkiego podejmowania decyzji. Tak więc, chociaż scalping oferuje potencjał szybkich zwrotów, naraża również traderów handlujących kontraktami CFD na wysokie ryzyko. Ogólnie mówiąc, to, czy scalping jest odpowiednią strategią dla Ciebie, zależy w dużej mierze od Twojej tolerancji na ryzyko, wiedzy na temat rynku, zasobów i dostępnego czasu.

Obie strategie mogą oferować zyski, ale ich opłacalność zależy w dużej mierze od poziomu wiedzy tradera, jego tolerancji na ryzyko, dostępnego czasu i komfortu podejmowania decyzji na nieregularnych rynkach.

Strategie handlu z momentum – Zalety

Strategie handlu z momentum, co czyni je doskonałymi strategiami dla wielu traderów.

Strategia podążania za trendem – Zalety

DJIA - Daily - Trading Momentum

W szczególności to właśnie strategia podążania za trendem otwiera świat możliwości dla traderów detalicznych handlujących kontraktami CFD, przynosząc im szereg korzyści:

 • Solidne wyniki: Mając wsparcie w historycznych sukcesach i trendach, traderzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje, unikając odruchowych reakcji dzięki wypróbowanej i realnej strategii, która pomaga wkroczyć do świata kontraktów CFD z wybranej platformy.
 • Dostosowanie do różnych rynków: Podążanie za trendem działa na wielu różnych aktywach i rynkach finansowych, takich jak akcje, towary i Forex, dostosowując się do traderów o różnych preferencjach.
 • Rozsądne zarządzanie ryzykiem: Jasne zasady i mechanizmy stop-loss chronią traderów przed nagłymi spadkami na rynku.
 • Logika ponad emocjami: Strategie oparte na regułach, takie jak podążanie za trendem, minimalizują otwieranie i zamykanie pozycji w oparciu o emocje, zapewniając dyscyplinę i racjonalne podejmowanie decyzji.

Strategia scalpingu – Zalety

EURCCZK - 5min - Trading (Scalping)

Z kolei strategia scalpingu, charakteryzująca się szybkimi i częstymi transakcjami na platformie, może zapewnić korzyści, których nie jest w stanie zagwarantować dłuższa strategia podążania za trendem. Korzyści te to między innymi:

 • Szansa na szybkie zyski: Strategia scalpingu wykorzystuje krótkoterminowe zmiany cen, umożliwiając traderom osiągnięcie szybkich zysków w ciągu zaledwie kilku minut.
 • Zmniejszona ekspozycja na ryzyko: Krótkie okresy handlowe minimalizują niebezpieczeństwa związane z nocnymi zmianami na rynku, chroniąc traderów przed nieprzewidzianymi spadkami.
 • Podwyższona precyzja: Scalperzy koncentrują się na niewielkich wahaniach cen, wymagających skupienia na analizie technicznej i wskaźnikach, co pomaga im udoskonalać swoje strategie.
 • Poszerzone perspektywy: Duża częstotliwość handlu otwiera drzwi do wielu okazji na zyskowne transakcje, szczególnie na rynkach podatnych na zmienność.
 • Zmniejszona ekspozycja rynkowa: Spędzanie ograniczonego czasu na rynku zmniejsza podatność na istotne wydarzenia lub przedłużające się trendy, ostatecznie redukując potencjał strat.

Strategie handlu z momentum –  Wady

Chociaż strategie te na przestrzeni lat zyskały popularność ze względu na ich potencjał do wysokich zwrotów, mają również pewne wady.

Strategia podążania za trendem – Wady

Chociaż strategia podążania za trendem może wydawać się atrakcyjna z punktu widzenia traderów detalicznych handlujących kontraktami CFD ze względu na jej uproszczone podejście i potencjał znacznych zysków, ma ona też swoje wady.

 • Błędnie interpretowane trendy: Strategia podążania za trendem w dużym stopniu opiera się na możliwych do zidentyfikowania trendach, które nie zawsze są wyraźnie widoczne na rynkach. Z tego powodu traderzy mogą czasami błędnie interpretować trendy i kończyć z fałszywymi sygnałami, co prowadzi do potencjalnych strat. Postrzegane trendy mogą nie być takie, jakimi wydają się traderom. Oznacza to, że traderzy mogą wchodzić lub wychodzić z transakcji w oparciu o nagłe odwrócenia ruchów na rynku.
 • Potencjalne obsunięcia: Jeśli trend zostanie źle zinterpretowany, strategia ta może skutkować kolejnymi stratami – lub obsunięciami. 
 • Wskaźnik opóźnienia: Strategia podążania za trendem jest uważana za wskaźnik opóźniony, ponieważ śledzi ruchy cen i sygnalizuje trend dopiero po jego ustaleniu. Taki charakter strategii oznacza sygnalizowanie opóźnionych punktów wejścia.

Scalping – Wady

Strategia scalpingu również ma swoje wady:

 • Intensywność: Strategia scalpingu wymaga ciągłego, aktywnego monitorowania drobnych zmian rynkowych. Nie jest strategią typu „ustaw i zapomnij”.
 • Stres: Częste kupno i sprzedaż wymagają ciągłego skupienia, co może być stresujące w niestabilnych warunkach rynkowych.
 • Czasochłonność: Skuteczny scalping wymaga znacznej ilości czasu, co może być wyzwaniem dla traderów pracujących w niepełnym wymiarze godzin.
 • Ryzyko handlu opierającego się na emocjach: Potrzeba szybkiego podejmowania decyzji zwiększa ryzyko handlu emocjonalnego, potencjalnie prowadząc do znacznych strat.

Podsumujmy to!

Jaki jest więc werdykt? Strategie, takie jak scalping i podążanie za trendami, które opierają się na momentum, mogą być przydatną opcją z punktu widzenia traderów detalicznych na rynku CFD. Traderzy mogą korzystać z przydatnych wskaźników analitycznych, takich jak średnie kroczące, MACD i wskaźniki momentum na swojej platformie, aby szukać nabierających tempa akcji i obserwować, jak szybko zmieniają się ich ceny. 

Podążanie za trendami może być świetnym rozwiązaniem, jeśli czujesz się komfortowo, utrzymując pozycje przez znacznie dłuższy czas i potrafisz podążać za aktualnymi trendami na rynku. Z kolei strategia scalpingu może być odpowiednia dla Ciebie, jeśli szukasz szybszych zwrotów i jesteś w stanie śledzić każdy ruch na rynku.

Smiling Trader

Obie te strategie mogą przynieść Ci dobre zyski, ale ich sukces jest związany z Twoją wiedzą, ilością czasu, jaki możesz poświęcić, Twoją platformą i zgodnością każdej strategii z Twoimi strategiami oraz potrzebami. Pamiętaj też, że korzystanie ze zleceń stop podczas realizacji którejkolwiek z tych strategii może pomóc Ci utrzymać straty w ryzach.

Udanego handlu z momentum!

Momentum Trading Strategies banner

W ciągu ostatnich kilku dekad handel z momentum stał się niezwykle popularny jako jedna ze strategii stosowanych na rynkach finansowych. Czym jednak jest handel z momentum? Strategie handlu z momentum opierają się na założeniu, że aktywa, które osiągały dobre wyniki na rynkach przez okres od 3 do 12 miesięcy, będą nadal odnosić sukces, podczas gdy te, które osiągały słabe wyniki, prawdopodobnie cały czas będą spadać.   

Te trendy w ruchu cen są dokładnie tym, co traderzy wykorzystujący momentum biorą pod uwagę, kupując aktywa o rosnących cenach rynkowych i sprzedając te, których ceny spadają. Ma to na celu podążanie za dynamiką cen i generowanie zysków.

Często zadawane pytania

Strategie handlu z momentum mają na celu wykorzystanie ciągłości istniejących trendów na rynku. Polegają one na kupowaniu akcji lub aktywów poruszających się w jednym kierunku z dużym wolumenem.

Chociaż srategie handlu z momentum mogą prowadzić do wysokich zwrotów, wymagają dogłębnego zrozumienia rynku i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, co może być wyzwaniem dla początkujących.

Podczas realizacji strategii handlu z momentum traderzy na swojej platformie często używają wskaźników technicznych, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI), oscylator stochastyczny i dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD).

Najlepszym momentem na handel przy użyciu strategii wykorzystującej momentum jest moment, gdy rynek doświadcza dużej zmienności. To właśnie wtedy trendy mogą być najsilniejsze.

Strategie wykorzystujące momentum wiążą się z ryzykiem odwrócenia rynku. Jeśli trend się odwróci, transakcje mogą przynieść znaczne straty.

Odpowiednie techniki zarządzania ryzykiem, takie jak ustawianie stop loss i utrzymywanie zdywersyfikowanego portfela, mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka związanego ze strategiami wykorzystującymi momentum. Kluczowe jest również zrozumienie rynku i wiedza, kiedy z niego wyjść.

Aby odnieść sukces w realizacji strategii wykorzystujących momentum, niezbędna jest ciągła nauka, praktyka, skuteczne zarządzanie ryzykiem i dyscyplina emocjonalna. Ważne jest również, aby być na bieżąco z nowościami rynkowymi i trendami.

Tak, wielu traderów często łączy strategię wykorzystującą momentum z innymi strategiami, takimi jak podążanie za trendem i scalping, aby zmaksymalizować swoje potencjalne zyski.

Co mówią o nas inwestorzy

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
Messenger
 • 1 Polub lub śledzić easyMarkets na Facebooku
 • 2. Otwórz Messenger i znajdź $s
 • 3. Zacznij rozmowę

Akceptujemy czat na Facebook-u
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
WhatsApp
 • 1. Dodaj następujący numer easyMarkets do listy kontaktów +357 99 875 998
 • 2. Otwórz WhatsApp i wybierz dodany przed chwilą numer
 • 3. Zacznij rozmowę

Przyjmujemy prośby o rozmowy na WhatsApp
poniedziałek – piątek 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

Dziękujemy

Zapoznamy się z Twoją wiadomością i wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

W międzyczasie możesz przejrzeć nasze Centrum edukacji lub FAQ

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Wyślij wiadomość

Dziękujemy

Jeden z naszych pracowników działu obsługi klienta wkrótce się z Tobą skontaktuje.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Zadzwoń do nas
call
call
Prośba o oddzwonienie
Preferowany czas kontaktu
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami

Cześć! Witamy w easyMarkets. Chcemy tylko dać znać, że w razie jakichkolwiek pytań lub problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mamy nadzieję, że Ci się u nas spodoba.

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
 • 1. Otwórz QQ i znajdź easy-forex 易 信 (800128208)
 • 2. Zacznij rozmowę
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
 • 1. Zeskanuj poniższy kod QR
 • 2. Zacznij rozmowę

Akceptujemy prośby WeChat
od poniedziałku do piątku 8:00-22:00 GMT +2GMT +3