Czynniki makroekonomiczne, które wpływają na rynki

Globalne rynki są ze sobą powiązane bardziej niż kiedykolwiek. Stan gospodarki jednego kraju może mieć poważny wpływ na rynki całego świata.

Ogłoszenia dotyczące danych, wydarzenia geopolityczne, a nawet zła pogoda w jednym zakątku globu mogą w znacznym stopniu wpływać na rynki finansowe. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych czynników, które mają wpływ na gospodarkę ogólnie, a na rynki finansowe w szczególności.

Czynniki geopolityczne

Czynniki geopolityczne odnoszą się do wydarzeń politycznych lub geograficznych, które mogą wpływać na rynki. Niepokoje społeczne, zbliżające się wybory i wojny to przykłady sytuacji, w których polityka danego kraju może mieć wpływ na rynki. Zdarzenia geopolityczne obejmują ekstremalne warunki pogodowe lub trzęsienia ziemi, które mogą wpłynąć na zdolność danego kraju do produkcji i dystrybucji swoich towarów i usług. Szkody spowodowane takimi zdarzeniami wymagają również nieprzewidzianych wydatków na odbudowę infrastruktury. Na handel mogą też wpływać wydarzenia geopolityczne – niestabilny politycznie kraj może nie być uważany za dobrego partnera handlowego. Zmiany w systemie politycznym mogą wpłynąć na spadek wartości waluty do czasu, aż sytuacja się ustabilizuje i zostanie ogłoszona polityka fiskalna. Wojna lub katastrofalne wydarzenia, takie jak tsunami, wpływają na wzrost gospodarczy i również mogą powodować deprecjację waluty. Często im bardziej rozwinięty kraj, tym szybciej może się on pozbierać po nieoczekiwanych wydarzeniach. Dojrzalsze rynki mogą przetrwać takie wydarzenia. Dla rynków wschodzących wydarzenia te mogą być niszczące, a ich negatywne skutki mogą być odczuwalne przez pewien czas.

Podaż i popyt

Wartość towarów i usług zależy od podaży i popytu. Podaż oznacza, ile danego towaru lub usługi jest dostępnych na rynku, natomiast popyt oznacza, jak wielu nabywców chce kupić dany produkt lub usługę. Dotyczy to również walut i innych rynków CFD. Prawo popytu i podaży oznacza, że im większy popyt, tym wyższa cena. Wyższa podaż spowoduje natomiast spadek ceny. W handlu parami, jak na rynku Forex, cena jednej waluty jest wyższa niż drugiej, co oznacza, że jest na nią większy popyt niż na drugą walutę z pary.

Bilans płatniczy

Inwestorzy śledzą raporty o bilansie handlowym, ponieważ mogą one być dobrym wskaźnikiem kondycji gospodarczej danego kraju, a zwłaszcza jego waluty. Gdy kraje uczestniczą w handlu międzynarodowym, wymieniają towary i usługi, a aby to osiągnąć, wymieniają pieniądze. Poziom handlu międzynarodowego jest ważnym wskaźnikiem wartości waluty danego kraju i popytu na nią. Dany kraj importuje (sprowadza) towary z innych krajów i eksportuje (wysyła/sprzedaje) własne dobra z powrotem do tych krajów. Jeśli importuje więcej niż eksportuje, jego bilans handlowy jest „deficytowy”, ponieważ wydaje więcej pieniędzy na zakup waluty kraju, z którego importuje, niż na zakup waluty kraju, do którego eksportuje. Wpływa to na wartość waluty danego kraju, zwłaszcza w stosunku do waluty jego partnera handlowego. Jeśli jednak kraj ten ma „nadwyżkę” handlową, to jego waluta cieszy się większym popytem.

Produkcja przemysłowa

Raporty o produkcji przemysłowej są ważne, ponieważ dostarczają danych o produkcji pochodzącej z krajowych fabryk i kopalń. Dane te pokazują również, w jakim stopniu te fabryki i kopalnie są wykorzystywane. Pozytywnym przykładem może być wzrost produkcji oraz pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Są to dobre wskaźniki, na które warto zwracać uwagę, ponieważ duże zmiany mogą prowadzić do niestabilności rynku w danym kraju.

Macroeconomic Factors that Move the Markets

Produkt Krajowy Brutto

Waluta danego kraju jest często uzależniona od ogólnej kondycji jego gospodarki. Produkt krajowy brutto (PKB) jest ważnym wskaźnikiem kondycji gospodarki, ponieważ przedstawia wartość rynkową towarów i usług wytwarzanych co roku przez dany kraj. PKB mierzy wydatki rządu, konsumentów oraz handel i inwestycje międzynarodowe i jest ogłaszany co kwartał lub co rok. Wysoki poziom PKB oznacza, że gospodarka jest silna, natomiast spadek PKB świadczy o jej osłabieniu.

Stopy procentowe

Waluty światowe są powiązane z wysokością stóp procentowych w danym kraju. Z reguły, gdy stopy procentowe rosną, rośnie też waluta. Banki centralne kierujące polityką monetarną danego kraju mają kluczowy wpływ na wysokość stóp procentowych i wykorzystują je do kontrolowania wartości swojej waluty oraz inflacji w ogóle. Wysoka stopa procentowa zachęca ludzi do inwestowania swoich środków pieniężnych w danym kraju i w tym celu muszą oni wymienić je na walutę lokalną, co prowadzi do wzrostu wartości waluty lokalnej. Jeśli jednak w wyniku tego inflacja stanie się zbyt wysoka, może to spowodować spadek wartości waluty.

Polityka pieniężna

Jak wiadomo, banki centralne ustalają politykę fiskalną kraju w celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Koncentrują się one na podaży pieniądza, inflacji i stopach procentowych. Polityka ta ma wpływ na podatki, wydatki rządowe i ogólny budżet. Polityka monetarna ustalana przez te banki ma duży wpływ na rynek, dlatego też są to ważne komunikaty, które powinni śledzić inwestorzy.

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna informuje o tym, ile ludzie wydają w danym kraju. Inwestorzy zwracają uwagę na te raporty kwartalnie lub rocznie, ponieważ są one wskaźnikiem ogólnej kondycji gospodarki danego kraju. Nie patrzą oni na samą liczbę, ale na to, jak bardzo zmieniła się ona – pozytywnie lub negatywnie – w stosunku do poprzedniego raportu. Sprzedaż detaliczna jest prekursorem raportów o PKB i może wskazywać na to, co zobaczymy w tym raporcie. Silna sprzedaż oznacza zaufanie konsumentów i rozluźnienie polityki pieniężnej. Pozytywny wynik sprzedaży detalicznej może oznaczać wzrost wartości lokalnej waluty.

Dane o zatrudnieniu

Dane o zatrudnieniu są publikowane regularnie i pokazują procentową zmianę liczby osób pracujących. Wysoka stopa zatrudnienia w stosunku do stopy bezrobocia świadczy o silnej gospodarce – ludzie zarabiają i mają siłę nabywczą. Jednak wysokie bezrobocie może spowodować, że bank centralny będzie dążył do obniżenia stóp procentowych, aby zachęcić gospodarkę do przepływu pieniądza.

Wskaźniki ekonomiczne

Inwestorzy śledzą kalendarze finansowe, aby nie przegapić publikacji istotnych wskaźników ekonomicznych, które mogą sygnalizować ruch na rynkach. Raporty te są publikowane w określonych dniach i godzinach, a wszelkie zmiany w stosunku do poprzednich raportów mogą prowadzić do zmienności na rynku. Niektóre z najczęściej śledzonych wskaźników, poza wymienionymi powyżej, to: stopa bezrobocia, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), wskaźnik cen producentów (PPI), wskaźnik menedżerów ds. zakupów (PMI) oraz wskaźnik sprzedaży i budowy domów.

Co mówią o nas inwestorzy

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
Messenger
  • 1 Polub lub śledzić easyMarkets na Facebooku
  • 2. Otwórz Messenger i znajdź $s
  • 3. Zacznij rozmowę

Akceptujemy czat na Facebook-u
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
WhatsApp
  • 1. Dodaj następujący numer easyMarkets do listy kontaktów +357 99 875 998
  • 2. Otwórz WhatsApp i wybierz dodany przed chwilą numer
  • 3. Zacznij rozmowę

Przyjmujemy prośby o rozmowy na WhatsApp
poniedziałek – piątek 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

Dziękujemy

Zapoznamy się z Twoją wiadomością i wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

W międzyczasie możesz przejrzeć nasze Centrum edukacji lub FAQ

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Wyślij wiadomość

Dziękujemy

Jeden z naszych pracowników działu obsługi klienta wkrótce się z Tobą skontaktuje.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Zadzwoń do nas
call
call
Prośba o oddzwonienie
Preferowany czas kontaktu
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami

Cześć! Witamy w easyMarkets. Chcemy tylko dać znać, że w razie jakichkolwiek pytań lub problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mamy nadzieję, że Ci się u nas spodoba.

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
  • 1. Otwórz QQ i znajdź easy-forex 易 信 (800128208)
  • 2. Zacznij rozmowę
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
  • 1. Zeskanuj poniższy kod QR
  • 2. Zacznij rozmowę

Akceptujemy prośby WeChat
od poniedziałku do piątku 8:00-22:00 GMT +2GMT +3