Handel parami 

Pairs Trading

Witamy w naszym przewodniku po handlu parami – jednej z najlepszych strategii handlowych z neutralnym nastawieniem wobec rynku. Pierwotnie opracowana w połowie lat 80-tych przez analityka ilościowego, Nuzio Tartagliego z Morgan Stanley, kiedyś była to tajna strategia handlowa, która zapewniała traderom instytucjonalnym i funduszom hedgingowym przewagę konkurencyjną. Dzięki pojawieniu się szybkich komputerów i internetowych platform transakcyjnych, które udostępniły zaawansowaną analizę danych w czasie rzeczywistym indywidualnym traderom, ta niegdyś niszowa taktyka została wprowadzona do głównego nurtu i od tego czasu stała się istotnym elementem nowoczesnych strategii handlowych. Chociaż jest ona atrakcyjna ze względu na możliwość czerpania zysków w każdych warunkach rynkowych i swój minimalizujący ryzyko charakter, wymaga dogłębnego zrozumienia – odgrywa w końcu ważną rolę w handlu.

Usiądź więc wygodnie i zanurz się w ten fascynujący świat handlu parami!

Co to jest handel parami?

Aby zagłębić się w ten temat, musimy najpierw zrozumieć, czym jest handel parami. Co to więc takiego?

Najkrócej mówiąc, definicją powiedzenia „ciągnie swój do swego”. Tyle że w świecie handlu. Handel parami różni się od innych strategii handlowych, które koncentrują się na wynikach jednego papieru wartościowego. W ramach tej taktyki koncentrujesz się na różnicy w cenie między dwoma powiązanymi aktywami i pracujesz zgodnie z założeniem, że dwa ściśle powiązane papiery wartościowe będą poruszać się razem w czasie, jeśli mają wspólną cechę.

Pair Trading

Jak działa handel parami? Traderzy opierający się na parach wskazują parę powiązanych papierów wartościowych. Następnie, w oparciu o to, jak ceny tych dwóch powiązanych aktywów finansowych oddziaływały na siebie w przeszłości, wkraczają do akcji. Gdy jedno aktywo osiąga wyższe wyniki niż jego para, trader zazwyczaj kupuje słabsze aktywa i sprzedaje silniejsze, czekając, aż ich ceny się zsynchronizują. Gdy ceny w końcu ponownie się wyrównają, a wartość aktywów o słabych wynikach wzrośnie, trader par sprzedaje aktywa o rosnącej wartości i osiąga zysk.

Kluczowe wnioski

tick

Handel parami koncentruje się na różnicy cen między dwoma powiązanymi aktywami i założeniu, że ściśle powiązane papiery wartościowe poruszają się razem w czasie.

tick

Handel parami polega na kupowaniu słabszych aktywów i sprzedawaniu silniejszych, czekając, aż ich ceny się wyrównają.

tick

W miarę zbliżania się cen do siebie wartość aktywów osiągających gorsze wyniki wzrasta, a następnie są one sprzedawane z zyskiem.

Zalety handlu parami

Przewidująckonwergencję rozbieżnych papierów wartościowych i czerpiąc z niej zyski, traderzy handlujący parami mogą działać niezależnie od ogólnych trendów rynkowych, dzięki czemu handel parami jest strategią neutralną rynkowo. Na tym właśnie polega atrakcyjność tej strategii, ponieważ warunki rynkowe lub kierunek, czy to niedźwiedzi, czy byczy, nie stanowią ograniczenia. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie: Handel parami rozwija się dzięki zmienności cen poszczególnych papierów wartościowych!

W przeciwieństwie do tradycyjnych strategii inwestycyjnych, które w dużej mierze opierają się na stabilności rynku w celu osiągnięcia wzrostu, handel parami po prostu koncentruje się na poprawie pozycji jednego papieru wartościowego i nadziei, że przełoży się to na równoważną deprecjację drugiego. Neguje to ogólny wpływ zmian na rynku.

Jako że strategia handlu długimi pozycjami i strategia handlu krótkimi pozycjami równoważą wszelkie potencjalne straty spowodowane ogólnymi trendami rynkowymi, handel parami zakłada bardzo małe ryzyko rynkowe.

Wady handlu parami

Chociaż neutralność rynkowa handlu parami jest ogromną zaletą, ważne jest, aby zrozumieć, że sama strategia nie jest całkowicie niezawodna – przede wszystkim dlatego, że pary zyskują i tracą na wartości, a wcześniejsza korelacja może się nie utrzymać. Chociaż idea handlu parami opiera się na wysokiej korelacji aktywów, związek ten nie zawsze jest spójny w dłuższej perspektywie.

Klasycznym przykładem jest dobrze znane połączenie Coli i Pepsi. Pomimo tego, że jest to duet podręcznikowy, często przywoływany na kursach tradingowych, skupiająca się na nim strategia handlu parami ponosi straty od kilku lat. Należy pamiętać, że wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Pomimo powstałych w czasie korelacji, nie da się w pełni przewidzieć przyszłych cen aktywów. Chociaż ceny historyczne mogą zapewnić wgląd w sytuację, nie gwarantują one przyszłych wyników.

W rezultacie traderzy zawsze szukają nowych par, jednocześnie porzucając te, które nie są już opłacalne. Ustalenie, kiedy przestać handlować daną parą lub podjęcie decyzji, czy jest ona wystarczająco wiarygodna, aby dodać ją do swojej rotacji handlowej, nie jest jednak tak proste, jak przeglądanie akcji – wymaga analizy technicznej i statystycznej korelacji dwóch papierów wartościowych.

Jak obliczać korelację?

Ustalenie korelacji pary handlowej ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego handlu parami. Określa się ją zwykle przy użyciu metod statystycznych, najczęściej współczynnika korelacji Pearsona – miary korelacji liniowej między dwiema zmiennymi. Analizujesz historyczne dane cenowe dwóch papierów wartościowych, wprowadzasz te dane do równania korelacji i patrzysz, jak dzieje się magia! Zakres wyjściowy wynosi od -1 do +1. Dodatnia korelacja w pobliżu +1 wskazuje na to, że para zwykle porusza się w tym samym kierunku, podczas gdy ujemna korelacja w pobliżu -1 oznacza to, że komponenty pary poruszają się w przeciwnych kierunkach.

Przykład handlu parami

Wyobraź sobie, że obserwujesz dwóch gigantów technologicznych – Microsoft (MSFT) i Apple (AAPL). Historycznie rzecz biorąc, te dwie spółki utrzymują stały stosunek cen i mają tendencję do poruszania się razem, ponieważ działają w tej samej branży – klasyczne wskazanie dla handlu parami. Ostatnio jednak można zauważyć, że chociaż Apple od jakiegoś czasu odnosi sukcesy, a cena spółki konsekwentnie rośnie przez pewien czas, Microsoft, choć nie radzi sobie źle, nie odnotował tak gwałtownego wzrostu i utrzymuje swoją wartość.

Zjawisko to stwarza doskonałą okazję do handlu parami. Obserwując korelację tych spółek, można słusznie przypuścić, że Apple został przeceniony w stosunku do Microsoftu, lub „dyslokowany” – jak to się mówi w świecie handlu. Decydujesz się więc na krótką pozycję na Apple (zakładając, że wartość spółki spadnie) i długą na Microsoft (oczekując, że wartość spółki wzrośnie). Zakładasz, że stosunek cen powróci do średniej ceny, mając na celu wykorzystanie tej przewidywanej konwergencji cen akcji.

Pair Trading

Wraz z kolejnymi tygodniami, zgodnie z przewidywaniami, hossa Apple spowalnia, a Microsoft zaczyna nadrabiać zaległości. Dobra robota: właśnie udało Ci się zrealizować strategię handlu parami!

Jest to klasyczny przykład wykorzystywania „nieefektywności” rynku poprzez poleganie wyłącznie na statystycznej korelacji między parami na dowolnym rynku.

Handel parami na rynku kryptowalut

Handel parami na rynku kryptowalut nie różni się zbytnio od innych rynków, ponieważ nadal obejmuje kupno i sprzedaż dwóch skorelowanych kryptowalut, np. Bitcoina (BTC) i Ethereum (ETH). Korelacja między kryptowalutami zachowuje się jednak inaczej niż w przypadku par akcji czy walut.

Pair Trading

Podczas gdy korelacja par akcji jest zwykle napędzana przez czynniki fundamentalne, takie jak wyniki spółki i trendy gospodarcze, w przypadku kryptowalut korelacja między dwiema kryptowalutami może się znacznie różnić. Często jest ona bowiem napędzana przez spekulacje inwestorów i nastroje na rynku kryptowalut, które mogą zmieniać się gwałtownie i nieoczekiwanie.

Na przykład: nagła wiadomość lub trend w mediach społecznościowych może szybko zmienić postrzeganą wartość kryptowaluty i przerwać wcześniej wiarygodne korelacje kryptowalut, takie jak ta między Bitcoinem a Ethereum. Wyobraź sobie, że zajmujesz długą pozycję na Bitcoina i krótką na Ethereum. Wszystko w oparciu o ich historyczną korelację. W Internecie nagle pojawia się jednak tweet autorstwa znanej osobowości technologicznej, takiej jak Elon Musk, lub wiadomość o znaczącym postępie technologicznym. Może to napędzić kupno kryptowaluty Ethereum, zawyżając jej wartość niemal natychmiast – podczas gdy przez Ciebie obstawiany był spadek ceny ETH. Jednocześnie amerykański rząd może ogłosić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące kryptowalut, co doprowadzi do tego, że Bitcoin odejdzie od oczekiwanej aprecjacji i wystąpi znaczna rozbieżność w obrębie tej pary – ostatecznie zagrażając doskonale zaplanowanemu handlowi parami. Ta zwiększona zmienność sprawia, że handel parami w przypadku kryptowalut jest znacznie bardziej zmienny niż w przypadku tradycyjnych walut fiat.

Jak handlować parami kryptowalut

Chociaż zmienność rynku kryptowalut stanowi wyzwanie, dobrze przygotowany trader może nadal wykorzystywać handel parami na rynku kryptowalut na swoją korzyść. Kluczem jest zrozumienie dynamiki, która napędza te gwałtowne ruchy cen poprzez regularne monitorowanie wiadomości z rynku kryptowalut, posiadanie świadomości co do zmian nastrojów inwestorów i bycie na bieżąco z wydarzeniami w branży kryptowalut. W ten sposób można jak najlepiej przewidzieć krótkoterminowe wzorce rozbieżności i konwergencji kryptowalut.

Handel parami akcji

Handel parami na rynku akcji wyróżnia się na tle handlu parami na innych rynkach przede wszystkim ze względu na odmienny charakter akcji. Najbardziej znacząca różnica dotyczy współczynnika korelacji. Na rynku akcji handel parami opiera się w dużej mierze na silnej korelacji między dwiema akcjami – często w tym samym sektorze. Traderzy handlujący parami wykorzystują tymczasowe rozbieżności cenowe między dwiema blisko powiązanymi akcjami, oczekując, że wszelkie odchylenia od ich średniej korelacji będą krótkotrwałe, a ich ceny ponownie się zrównają. Ten nacisk na korelację odróżnia handel parami akcji od podobnych strategii na rynku Forex lub towarów, gdzie dynamika podaży i popytu lub czynniki makroekonomiczne mogą mieć większe znaczenie.

Pair Trading

Co więcej, szeroka dostępność informacji o spółkach na rynku giełdowym ułatwia kompleksową analizę przy wyborze par, tworząc bardziej świadomą strategię ograniczania ryzyka. Handel parami wciąż jest zaawansowaną strategią tradingową, wymagająca szerokiej znajomości rynku i starannej selekcji. Jego elastyczny charakter, wraz z pojawieniem się zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, uczynił go jednak bardziej dostępnym dla traderów o różnym profilu, poszukującym dywersyfikacji portfela i zwrotów skorygowanych o ryzyko.

Lista akcji do handlu parami

Jeśli chcesz rozpocząć handel parami na rynku akcji, sprawdź listę akcji do handlu parami. Jest ona przydatnym narzędziem dla każdego inwestora, który chce zagłębić się w ten rodzaj handlu. Ogólnie mówiąc, jest to wyselekcjonowana lista akcji, które poruszają się razem – zazwyczaj z powodu przynależności do tej samej branży lub podobnych wpływów rynkowych. Ponieważ jest to dokładnie ta sama korelacja, której trader poszukuje, aby przeprowadzić udaną transakcję na parach, z pomocą przychodzi właśnie lista akcji do handlu parami.

Spójrz na poniższą tabelę zawierającą klasyczne przykłady par akcji:

Przykładowa lista akcji do handlu parami

Coca-Cola (KO)

PepsiCo (PEP)

Royal Dutch Shell (RDS.A)

BP (BP)

Walmart (WMT)

Costco (COST)

McDonald's (MCD)

Yum! Brands (YUM)

Amazon (AMZN)

Alibaba (BABA)

Visa (V)

Mastercard (MA)

Exxon Mobil (XOM)

Chevron (CVX)

Johnson & Johnson (JNJ)

Procter & Gamble (PG)

Ford (F)

General Motors (GM)

Takie listy, często dostarczane przez platformy handlowe lub strony finansowe, wykonują ciężką pracę za Ciebie, identyfikując potencjalnie skorelowane akcje.

Pary walutowe do handlu parami

Ze względu na wysoką płynność i dużą dostępność danych, pary walutowe są jednym z najpopularniejszych wyborów wśród traderów par walutowych, ponieważ stanowią one podstawę rozległego rynku Forex. Ogólnie mówiąc, para walutowa składa się z dwóch rodzajów walut, gdzie jedna waluta jest kupowana, a druga sprzedawana. Pary te są reprezentowane jako stosunek, który pokazuje wartość jednej waluty w stosunku do drugiej.

Przykładem głównej pary walutowej jest EUR/USD, w przypadku której euro (pierwsza wymieniona waluta) jest walutą bazową, a dolar amerykański (druga wymieniona waluta) jest walutą kwotowaną. Wartość waluty bazowej zawsze wynosi 1 w porównaniu do drugiej waluty, podczas gdy wartość waluty kwotowanej informuje o tym, ile kosztuje ona w stosunku do waluty bazowej. Oznacza to, że stosunek pary walutowej EUR/USD reprezentuje kwotę USD potrzebną do zakupu jednego euro.

Najlepsze pary walutowe do handlu

Jeśli chodzi o handel parami walutowymi, kilka z nich cieszy się szczególną popularnością wśród traderów. Jak już wspomnieliśmy, para walutowa EUR/USD jest często faworytem ze względu na wysoką płynność i niski spread – ale, co ważniejsze, jej trendy są w pewnym stopniu przewidywalne. Wynika to z tego, że jest to najpopularniejsza para walutowa na świecie, a także z wpływu kluczowych danych ekonomicznych.

Kolejnym topowym wyborem jest para GBP/USD, często określana jako „cable” (z j. angielskiego: „kabel”) – nazwa ta sięga XIX wieku, kiedy to transakcje GBP i USD były realizowane za pośrednictwem podmorskiego transatlantyckiego kabla telegraficznego. Chociaż „cable” ma zwykle wyższy spread niż EUR/USD, może oferować wysoką zmienność, tworząc potencjalne możliwości zysku.

Pair Trading

I na koniec: pary walutowe, takie jak USD/JPY i AUD/USD, również pozostają faworytami ze względu na silne trendy rynkowe i wyraźne wzorce techniczne.

Handel parami CFD

Handel parami na rynku kontraktów na różnice kursowe (CFD) wyróżnia się pewnymi unikalnymi cechami, odmiennymi od handlu parami na rynkach akcji i kryptowalut. W przypadku handlu kontraktami CFD traderzy nie są właścicielami aktywów bazowych . Zamiast tego spekulują na różnicach cen, co pozwala im czerpać korzyści zarówno ze wzrostów, jak i spadków na rynku. Ta zdolność do sprzedaży aktywów, kluczowa dla strategii handlu parami, wyróżnia rynek kontraktów CFD.

Pair Trading

Kolejną kluczową cechą handlu parami kontraktów CFD jest oferowana dźwignia, która może potencjalnie zwiększyć zyski, choć może również eskalować straty. W przeciwieństwie do rynków akcji i kryptowalut, rynki kontraktów CFD umożliwiają handel różnymi klasami aktywów – od indeksów i towarów po waluty i obligacje. Oferuje to traderom różne możliwości identyfikacji i handlu dwoma wysoce skorelowanymi instrumentami.

Sam charakter tradingu z wykorzystaniem pożyczonego kapitału sprawia, że handel parami kontraktów CFD jest bardziej ryzykowny w porównaniu z tradycyjnymi rynkami akcji i nieco niestabilnymi rynkami kryptowalut. Wszystko dlatego, że w rzeczywistości nie kupujesz aktywów, a jedynie spekulujesz na różnicy między ceną otwarcia a zamknięcia transakcji.

Możesz osiągnąć znacznie większy zysk niż początkowa inwestycja – w zależności od wahań na rynku.

Podsumowanie

Podsumowując, handel parami jest uważany przez wielu traderów za jedną z najlepszych strategii o neutralnym nastawieniu wobec rynku. Początkowo mogli korzystać z niego wyłącznie traderzy instytucjonalni, jednak obecnie jest dostępny także dla traderów indywidualnych, a wszystko dzięki postępowi technologicznemu. Wśród zalet handlu parami można wymienić niezależnie funkcjonowanie od ogólnych trendów rynkowych i przyjmowanie ograniczonego ryzyka rynkowego. Jest on jednak również narażony na niepowodzenia. Korelacje między aktywami nie zawsze są spójne, a ceny historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów. Chociaż strategię tę można wdrożyć na wszystkich rynkach, w tym na niestabilnym rynku kryptowalut, wymaga ona kompleksowego zrozumienia i regularnego monitorowania wiadomości rynkowych i zmian w branży.

Witamy w naszym przewodniku po handlu parami – jednej z najlepszych strategii handlowych z neutralnym nastawieniem wobec rynku. Pierwotnie opracowana w połowie lat 80-tych przez analityka ilościowego, Nuzio Tartagliego z Morgan Stanley, kiedyś była to tajna strategia handlowa, która zapewniała traderom instytucjonalnym i funduszom hedgingowym przewagę konkurencyjną. Dzięki pojawieniu się szybkich komputerów i internetowych platform transakcyjnych, które udostępniły zaawansowaną analizę danych w czasie rzeczywistym indywidualnym traderom, ta niegdyś niszowa taktyka została wprowadzona do głównego nurtu i od tego czasu stała się istotnym elementem nowoczesnych strategii handlowych. Chociaż jest ona atrakcyjna ze względu na możliwość czerpania zysków w każdych warunkach rynkowych i swój minimalizujący ryzyko charakter, wymaga dogłębnego zrozumienia – odgrywa w końcu ważną rolę w handlu.

Usiądź więc wygodnie i zanurz się w ten fascynujący świat handlu parami!

Często zadawane pytania

Handel parami może być odpowiedni dla początkujących, ale zależy to od indywidualnego zrozumienia rynku, cierpliwości oraz zdolności do analizowania i rozumienia złożonych danych finansowych. Przed rozpoczęciem realizacji jakiejkolwiek nowej strategii handlowej zaleca się dokładne zbadanie i ewentualnie skonsultowanie się z doradcą finansowym.

Tak, handel parami jest często uważany za formę arbitrażu. W szczególności jest on znany jako arbitraż statystyczny. Traderzy dążą do osiągnięcia zysku z różnicy w cenie między dwoma skorelowanymi papierami wartościowymi, gdy relacja między ich cenami rozbiega się, a następnie ponownie zbiega.

Tak, istnieje kilka rodzajów strategii handlu parami. Wśród nich znajduje się arbitraż statystyczny, który obejmuje podejmowanie decyzji handlowych w oparciu o analizy statystyczne, jak również wartość względna, w przypadku której transakcje są dokonywane w oparciu o względną wartość podobnych papierów wartościowych. Najlepsze podejście może zależeć od wielu czynników, w tym Twojego doświadczenia handlowego, tolerancji ryzyka i warunków rynkowych.

Co mówią o nas inwestorzy

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
Messenger
  • 1 Polub lub śledzić easyMarkets na Facebooku
  • 2. Otwórz Messenger i znajdź $s
  • 3. Zacznij rozmowę

Akceptujemy czat na Facebook-u
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
WhatsApp
  • 1. Dodaj następujący numer easyMarkets do listy kontaktów +357 99 875 998
  • 2. Otwórz WhatsApp i wybierz dodany przed chwilą numer
  • 3. Zacznij rozmowę

Przyjmujemy prośby o rozmowy na WhatsApp
poniedziałek – piątek 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

Dziękujemy

Zapoznamy się z Twoją wiadomością i wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

W międzyczasie możesz przejrzeć nasze Centrum edukacji lub FAQ

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Wyślij wiadomość

Dziękujemy

Jeden z naszych pracowników działu obsługi klienta wkrótce się z Tobą skontaktuje.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Zadzwoń do nas
call
call
Prośba o oddzwonienie
Preferowany czas kontaktu
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami

Cześć! Witamy w easyMarkets. Chcemy tylko dać znać, że w razie jakichkolwiek pytań lub problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mamy nadzieję, że Ci się u nas spodoba.

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
  • 1. Otwórz QQ i znajdź easy-forex 易 信 (800128208)
  • 2. Zacznij rozmowę
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
  • 1. Zeskanuj poniższy kod QR
  • 2. Zacznij rozmowę

Akceptujemy prośby WeChat
od poniedziałku do piątku 8:00-22:00 GMT +2GMT +3