Strategia handlu parami: Kompleksowy przewodnik

Pair trading strategy hero

Handel parami stanowi fascynującą i nieco odmienną taktykę na arenie finansowej i inwestycyjnej. Na początku może się to wydawać skomplikowany, ale przy pewnym oddaniu i nauce strategia handlu parami może służyć jako najlepsze narzędzie dla traderów, którzy chcą ograniczyć ryzyko i wykorzystać okazje w zmiennym klimacie rynkowym. Przeanalizujmy koncepcję handlu parami. Rozważmy jego zalety i wady oraz omówmy, w jaki sposób można wykorzystać strategię par do wzmocnienia swojego portfela handlowego.  

Co to jest handel parami?

Handel parami to jedna z najlepszych metod, w której inwestujesz poprzez zakup (strategia długiej pozycji) i jednoczesną sprzedaż lub zajęcie krótkiej pozycji na innym powiązanym walorze (strategia handlu krótkimi pozycjami).

Pair trading strategy

Strategia par pomaga inwestorom w jak najlepszym ograniczeniu ryzyka rynkowego poprzez hedging. Handel parami opiera się na relacji między dwoma aktywami, i wykorzystaniu momentów, w których ich ceny oddalają się od siebie lub się ponownie zbliżają. Gdy ceny się rozchodzą, możesz najlepiej wykorzystać tę lukę, a kiedy się zbiegają, pojawia się okazja do osiągnięcia zysku poprzez zamknięcie obu pozycji. 

Kluczowe wnioski 

tick

Handel parami to strategia polegająca na handlu dwoma powiązanymi aktywami, mająca na celu czerpanie korzyści z ich względnych ruchów poprzez zajmowanie pozycji długiej na jednym i krótkiej na tym drugim. 

tick

Sukces handlu parami zależy od prawidłowej identyfikacji korelacji między dwoma aktywami. 

tick

Spekulując na różnicy w wynikach między dopasowanymi kontraktami CFD, a nie na trendach rynkowych, strategia handlu parami pomaga zmniejszyć ekspozycję na szerszą zmienność rynku. 

Ta wszechstronna technika wykracza poza same akcje i może być stosowana do kontraktów futures, opcji, par walutowych i indeksów, a także w ramach Twojej strategii handlu akcjami, strategii handlu pozycjami i strategii handlu kryptowalutami. Jej korzenie sięgają strategii arbitrażu statystycznego, opracowanych przez analityków zajmujących się analizą liczb w latach 80. na Wall Street. Od tego czasu została ona skutecznie zaadaptowana przez traderów na wszystkich poziomach – od traderów indywidualnych po duże instytucje finansowe – jako jeden z najlepszych sposobów na osiągnięcie zysków finansowych. 

Jak działa strategia handlu parami

Krok 1: Wybierz parę powiązanych aktywów

Zacznij od wskazania dwóch aktywów o silnej korelacji historycznej. Mogą to być akcje z tego samego sektora, fundusze ETF odzwierciedlające ten sam indeks lub spółki z podobnego rynku. 

Krok 2: Przeprowadź badania i analizy

Dokładnie zbadaj oba aktywa, analizując zachowanie cen w przeszłości, trendy korelacji i podstawowe dane finansowe, aby wskazać potencjalne możliwości zajęcia pozycji krótkiej i długiej oraz określić, kiedy zainicjować i zamknąć pozycję. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny jednak być traktowane jako wyznacznik przyszłych wyników.

Krok 3: Oblicz korelację i spread

Skorzystaj z oprogramowania statystycznego, aby znaleźć współczynnik korelacji dla aktywów, mierząc, jak ich ceny ulegają zmianie względem siebie. Oblicz również lukę cenową między nimi, kierując swoimi decyzjami dotyczącymi momentu otwarcia lub zamknięcia pozycji. 

Krok 4: Skonfiguruj listę obserwowanych i system monitorowania

Skonfiguruj listę obserwowanych dla wybranych aktywów. Za pośrednictwem platformy transakcyjnej easyMarkets lub konta easyMarkets TradingView, MT4 lub MT5 możesz śledzić te aktywa i ustawiać alerty w przypadku istotnych zmian cen lub korelacji. 

Informacje znajdujące się na platformie easyMarkets mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią porady ani rekomendacji, nie są badaniami ani zapisem naszych cen transakcyjnych, jak również nie stanowią oferty ani zachęty do zawarcia transakcji na jakimkolwiek instrumencie finansowym, a zatem nie powinny być w ten sposób traktowane.

Krok 5: Zdefiniuj kryteria otwarcia i zamknięcia pozycji

Zdecyduj o konkretnych warunkach otwarcia i zamknięcia transakcji, w tym o poziomach korelacji i współczynnikach spreadu. Ustal swoje potencjalne cele zysku i limity strat, aby zmniejszyć ryzyko i zabezpieczyć inwestycje. 

Krok 6: Zrealizuj transakcję

Gdy warunki otwarcia transakcji zostaną spełnione, zrealizuj transakcję, kupując lub zajmując długą pozycję na niedowartościowanym aktywie i sprzedając lub zajmując krótką pozycję na przecenionym aktywie.  

Krok 7: Oceń wyniki

Na koniec sprawdź, jak skuteczna okazała się Twoja transakcja. Przeanalizuj swoje potencjalne zyski, porównaj je z oczekiwanymi wynikami i poszukaj możliwości ulepszenia swojej strategii, aby osiągnąć większy sukces w przyszłości. 

Konfiguracja handlu parami na TradingView

Handel parami to odrębna taktyka, często preferowana przez doświadczonych traderów do tego, aby czerpać korzyści z ruchów rynkowych. Jeśli przygotowujesz się do rozpoczęcia przedsięwzięcia z wykorzystaniem tej taktyki z easyMarkets przy użyciu platformy TradingView, oto przewodnik, który pomoże Ci jak najlepiej uruchomić system transakcyjny: 

Krok 1: Tworzenie konta

Rozpocznij swoją przygodę z TradingView, zakładając konto. Platforma oferuje szereg planów subskrypcyjnych, z których każdy ma własny zestaw funkcji, takich jak zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów i dostęp do dostosowanych do wybranego pakietu danych rynkowych w czasie rzeczywistym. 

Pair trading strategy

Krok 2: Wybór par

Następnym krokiem po skonfigurowaniu konta jest wybranie zestawu aktywów. Znajdź dwa instrumenty finansowe, które ściśle do siebie pasują – mogą to być akcje, indeksy, forex, towary lub inne – kierując się swoimi analizami i wybraną taktyką. Przejdź do głównego pulpitu nawigacyjnego i wpisz nazwę swojego pierwszego kontraktu CFD w pasku wyszukiwania, a następnie naciśnij Enter. Wykres dla wybranego kontraktu CFD pojawi się w nowej karcie.

Pair trading strategy

Krok 3: Konfiguracja wykresu

Powtórz ten proces, aby utworzyć drugi wykres CFD, umożliwiając porównanie go z pierwszym i przeprowadzenie analizy korelacji. Aby podzielić wykres, możesz po prostu kliknąć ikonę układu wykresu przypominającą siatkę w prawym górnym rogu i wybrać żądany układ z menu rozwijanego. W ten sposób z łatwością rozmieścisz wiele wykresów na ekranie.

Pair trading strategy

Krok 4: Identyfikacja dywergencji i konwergencji

Sekret skutecznego handlu parami polega na wykrywaniu momentów, w których wybrane przez Ciebie kontrakty CFD oddalają się od siebie i momentów, w których zbliżają się do siebie. Należy uważnie obserwować zestaw wykresów aktywów, aby wskazać znaczące różnice (w celu otwarcia pozycji) i rozpoznać, kiedy ponownie się wyrównają, co zasygnalizuje czas na zamknięcie pozycji. 

Pair trading strategy

Krok 5: Ustawianie alertów

Możesz usprawnić swoje zadania monitorowania, konfigurując alerty w TradingView. Po prostu kliknij ikonę „Alert” w lewym górnym rogu głównego interfejsu handlowego. Spowoduje to wyświetlenie okna, w którym możesz określić warunki wyzwalania alertów, takie jak zmiany ceny kontraktu CFD lub przecięcie średniej ruchomej. Następnie możesz wybrać, w jaki sposób chcesz otrzymywać powiadomienia – za pośrednictwem poczty e-mail lub powiadomień push w aplikacji mobilnej. Dzięki tej konfiguracji będziesz otrzymywać szybkie informacje o istotnych ruchach na rynku, które wymagają Twojej uwagi.  

Pair trading strategy

Teraz możesz już przystąpić do handlu parami na TradingView. Pamiętaj, że chociaż TradingView jest jednym z najlepszych źródeł do analizy rynku i realizacji długich lub krótkich pozycji, wszystkie transakcje wiążą się z nieodłącznym ryzykiem. Wykaż się należytą starannością, przeprowadzając dokładne badania i podchodź do handlu z ostrożnością i odpowiedzialnością. 

Zastrzeżenie:

Konto easyMarkets na TradingView pozwala Ci połączyć wiodące w branży warunki easyMarkets, regulowane transakcje i wąskie, stałe spready z potężną siecią społecznościową TradingView oraz z zaawansowanymi wykresami i analizami. Uzyskaj dostęp bez poślizgu dla zleceń z limitem, wąskie stałe spready, ochronę przed ujemnym saldem, brak ukrytych opłat i prowizji oraz płynną integrację. Wszelkie opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny, inne informacje lub linki do zewnętrznych stron internetowych zawarte na tej stronie są dostarczane na zasadzie „tak jak widać” i mają jedynie charakter informacyjny.Nie stanowią również porady, rekomendacji, badań, zapisu naszych cen transakcyjnych, ani oferty lub zachęty do zawarcia transakcji na jakimkolwiek instrumencie finansowym, a zatem nie powinny być w ten sposób traktowane. Przedstawione informacje nie dotyczą konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej i potrzeb żadnej konkretnej osoby, która może je otrzymać. Pamiętaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników i/lub skuteczności. Wyniki osiągnięte w przeszłości lub scenariusze wybiegające w przyszłość oparte na uzasadnionych przekonaniach zewnętrznego dostawcy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od tych przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłych lub przeszłych wyników. easyMarkets nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność dostarczonych informacji, jak również za jakiekolwiek straty wynikające z jakiejkolwiek inwestycji opartej na rekomendacji, prognozie lub jakichkolwiek informacjach dostarczonych przez jakąkolwiek stronę trzecią.

Rzeczywisty przykład strategii handlu parami

Aby wyraźnie zilustrować taktykę handlu parami, rozważmy przykładowy scenariusz z dwoma indeksami – „Indeksem A” i „Indeksem B”, które zazwyczaj poruszają się razem.  

1 styczniaIndeks A osiąga 1200 punktów, a Indeks B osiąga 2200 punktów – zazwyczaj współczynnik cen wynosi około 0.55 (1200/2200). Kilka dni później oba indeksy spadają z powodu wahań rynkowych, przy czym Indeks A osiąga 850 punktów, a Indeks B ma 1980 punktów. Teraz współczynnik cen wynosi 0.56, sygnalizując odejście od standardowej korelacji.  

Zgodnie z zasadami handlu parami, prawdopodobnie powrócą one do swojego średniego współczynnika. Dostrzegając to, doświadczony trader może kupić lub zająć długą pozycję na Indeksie A i sprzedać lub zająć krótką pozycję na Indeksie B, po 1 000 000 USD na każdy z nich.  

Po kilku tygodniach oba indeksy zaczynają się odbudowywać, przy czym Indeks A powraca do 1200 punktów, a Indeks B powraca do 2180 punktów. Wskaźnik stabilizuje się bliżej historycznych norm, czyli około 0.55. Następnie trader wycofuje się z obu pozycji, przy czym Indeks A jest teraz wart około 1 411 764 USD (1 000 000 USD * 1 000 000 USD * 1 000 000 USD). (1200/850) ), co przekłada się na zysk, jak również realizuje krótką pozycję w przypadku Indeksu B, co przekłada się na niewielką stratę o wartości około 908 256 USD (1 000 000 USD * (1980/2180) ).  

Pomimo straty w wysokości 91 743 USD na skutek Indeksu B, zyski w wysokości 500 000 USD z Indeksu A nadal zapewniają ogólny zysk netto. Dzięki łącznym transakcjom uzyskano zysk w wysokości 408 257 USD, co pozwala uznać strategię za skuteczną pod kątem generowania zysku netto. 

Ważne jest, aby pamiętać, że strategie handlu parami nie zawsze działają zgodnie z zamierzeniami. Weźmy za przykład następującą strategię:

Doświadczony trader zauważa, że akcje Firmy A i Firmy B w przeszłości wykazywały się współczynnikiem cen wynoszącym 0.5. Pewnego dnia Spółka A została wyceniona na 100 USD za akcję, a Spółka B na 200 USD za akcję, zachowując swoją korelację cenową. Trader zdecydował się na handel tą parą, gdy Spółka A ogłosiła przełom technologiczny, podnosząc swoją wartość do 130 USD za akcję, podczas gdy niespodziewane problemy prawne Spółka B obniżyły jej wartość do 180 USD za akcję. Rozbieżność współczynnika cen wyniosła 13:18, co znacznie odbiega od standardowego współczynnika 0.5.

Ufając zasadzie powrotu do średniej w handlu parami, trader oczekiwał, że akcje dostosują się do ich historycznego wskaźnika. Zainwestował on 10 000 USD w Spółkę A i dokonał krótkiej sprzedaży na taką samą kwotę w przypadku Spółki B. W momencie zamknięcia rynku trader posiadał 76,92 akcji Spółki A (10 000 USD / 130 USD) i około 55,56 akcji Spółki B (10 000 USD / 180 USD).

Mijały tygodnie, ale oczekiwany zwrot nie nastąpił. Wartość Spółki A w obliczu kwestii regulacyjnych spadła do 85 USD za akcję, wyceniając pozycję tradera na 6538,46 USD. Spółka B rozwiązała swoje kwestie prawne, a jej akcje odbiły się do 220 USD, więc krótka pozycja tradera osiągnęła wartość 12 222,22 USD. Gdy trader zlikwidował swoje pozycje, jego akcje Spółki A zostały sprzedane ze stratą 3461,54 USD, a pokrycie strat krótkiej pozycji Spółki B kosztowało go dodatkowe 2222,22 USD, doprowadzając do całkowitej straty netto w wysokości 5683,76 USD. Rynek nie zachowywał się przewidywanie, a rozbieżność między cenami akcji zwiększyła się zamiast zmniejszyć, w przeciwieństwie do tego, co zakładała strategia handlu parami.

Czy strategia handlu parami jest dla Ciebie odpowiednia?

Decyzja o tym, która strategia handlu parami pasuje do Twojego stylu inwestycyjnego, sprowadza się do Twojego komfortu związanego z ryzykiem, a także do celów handlowych i doświadczenia w handlu. Jest to jedna z najbardziej preferowanych strategii w handlu, ponieważ możesz jednocześnie kupować (zajmować długą pozycję) i sprzedawać (zajmować krótką pozycję) na dwóch skorelowanych aktywach, mając na celu potencjalne skorzystanie z tego, jak zachowują się one względem siebie. Strategia handlu parami wymaga solidnego zrozumienia dynamiki rynku, umiejętności analizy technicznej i umiejętności przewidywania wzajemnego oddziaływania aktywów. 

Ważne jest też, aby mieć świadomość, że handel parami nie jest pozbawiony ryzyka, w tym dotyczącego wahań rynkowych i potencjalnych nieoczekiwanych zmian w relacji aktywów. Jeśli dobrze orientujesz się w długich lub krótkich pozycjach w handlu parami, rozumiesz jego zawiłości i jesteś w stanie zarządzać związanym z nim ryzykiem, ta strategia może Cię zainteresować. Przyjrzyjmy się teraz bliżej zaletom i wadom angażowania się w technikę handlu parami. 

Zalety strategii handlu parami

Strategia handlu parami ma kilka atrakcyjnych zalet, które wyróżniają się na tle konwencjonalnych technik handlowych: 

1. Neutralność rynku: Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech handlu parami jest jego obojętność na kierunek rynku. Twoja potencjalna korzyść zależy od względnego ruchu sparowanych aktywów, a nie od byczych lub niedźwiedzich trendów rynkowych. Ta cecha pozwala na osiąganie potencjalnych zysków, nawet gdy rynek kieruje się w dół. 

2. Zarządzanie ryzykiem: Ponieważ handel parami z natury wiąże się z zabezpieczeniem jednej inwestycji przed inną, może on znacznie zminimalizować ryzyko inwestycyjne. 

3. Możliwość zastosowania na różnych rynkach: Handel parami nie ogranicza się tylko do jednego rodzaju aktywów lub rynku, wykazując się zdolnością adaptacji w różnych środowiskach handlowych. 

Wady strategii handlu parami

Oprócz korzyści, strategia ta ma jednak również pewne wady: 

1. Zależność od korelacji: Skuteczność handlu parami zależy od ciągłej korelacji między wybranymi aktywami. Osłabienie lub zakłócenie tej korelacji może podważyć sukces strategii. 

2. Złożoność z punktu widzenia nowicjuszy: W przeciwieństwie do prostych strategii typu „kup i trzymaj”, handel parami wymaga bardziej złożonego zrozumienia pojęć takich jak korelacja oraz dynamika dywergencji i konwergencji. Osoby, które dopiero zaczynają handlować parami, mogą uznać tę złożoność za zniechęcającą. 

3. Potrzeba intensywnego zagłębiania się w rynek: Identyfikacja idealnych par papierów wartościowych do obrotu wymaga dogłębnych badań, które mogą być rozległe i czasochłonne, potencjalnie obciążając traderów. 

Pomimo tych wyzwań, korzyści płynące z handlu parami są często istotne dla tych osób, które są dobrze przygotowane i mają doświadczenie w przestrzeni handlowej. 

Podsumowanie

Odpowiednie podejście do handlu parami opiera się na zrozumieniu, w jaki sposób aktywa są ze sobą powiązane, wykrywaniu nieprawidłowości rynkowych i zarządzaniu pozycjami z wyraźnym poczuciem ryzyka. Otwiera to innowacyjne możliwości inwestycji i dywersyfikacji portfela. Pamiętaj jednak, że każdy styl handlu wiąże się z ryzykiem. Wkroczenie na arenę handlu parami wymaga odrobienia pracy domowej i starannej oceny potencjalnego ryzyka, aby zapewnić maksymalizację korzyści przy jednocześnie umiejętnym poruszaniu się wśród wyzwań. 

Strategia handlu parami jest szczególnie atrakcyjna w przypadku handlu kontraktami CFD, ponieważ wykorzystuje potencjał hedgingowy nieodłącznie związany z kontraktami CFD, oferując buforowane podejście do inwestycji nawet na burzliwych rynkach. W przeciwieństwie do tradycyjnego handlu akcjami, kontrakty CFD umożliwiają traderom realizację strategii handlu parami bez wymogu posiadania dużego kapitału – mogą oni zajmować długie lub krótkie pozycje z większą dźwignią finansową. Strategia handlu parami w przypadku kontraktów CFD jest wyjątkowo korzystna ze względu na neutralność rynkową. Dąży do czerpania korzyści ze względnych wyników dwóch aktywów, a nie z kierunku szerszego rynku. 

Handel parami oferuje odświeżającą alternatywę, zapewniając ekscytujące możliwości czerpania korzyści ze skrupulatnie dobranych par kontraktów CFD. Więc śmiało – zagłęb się w szczegóły, zrozum subtelności i ciesz się korzyściami, jakie oferuje ta charakterystyczna strategia handlowa. Ważne jest jednak, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka. Trader może oczekiwać, że dwie wcześniej skorelowane akcje powrócą do swojego standardowego współczynnika cen po rozbieżności, ale może też ponieść znaczną stratę, gdy wartość jednej z nich spadnie, a wartość drugiej wzrośnie. Zawsze zalecana jest ostrożność.

Handel parami stanowi fascynującą i nieco odmienną taktykę na arenie finansowej i inwestycyjnej. Na początku może się to wydawać skomplikowany, ale przy pewnym oddaniu i nauce strategia handlu parami może służyć jako najlepsze narzędzie dla traderów, którzy chcą ograniczyć ryzyko i wykorzystać okazje w zmiennym klimacie rynkowym. Przeanalizujmy koncepcję handlu parami. Rozważmy jego zalety i wady oraz omówmy, w jaki sposób można wykorzystać strategię par do wzmocnienia swojego portfela handlowego.  

Często zadawane pytania

Aby zidentyfikować najlepszych kandydatów do handlu, możesz zacząć od wybrania aktywów z tego samego lub podobnego sektora, o podobnej kapitalizacji rynkowej i skorelowanych wynikach. Pomocne może być także porównanie historycznych danych cenowych, zbadanie czynników fundamentalnych i wykorzystanie technik statystycznych, takich jak analiza kointegracji.  

Niektóre popularne narzędzia i oprogramowanie obejmują oprogramowanie do analizy statystycznej (takie jak R lub MatLab), oprogramowanie do tworzenia wykresów i analizy technicznej (np. TradingView) oraz platformy transakcyjne obsługujące najlepsze strategie handlu parami (np. platforma transakcyjna easyMarkets). 

Strategia handlu parami może być skuteczna w sektorach lub na rynkach, na których występuje wysoka korelacja między dwoma akcjami lub aktywami. Sektory takie jak technologia, finanse i dobra konsumpcyjne często mają akcje o silnej korelacji, co czyni je idealnymi dla strategii handlu parami. 

 1. Ignorowanie korelacji: Nieuwzględnienie korelacji między dwoma aktywami może skutkować złymi decyzjami. 
 2. Brak dywersyfikacji: Zbyt duże uzależnienie od jednego zestawu papierów wartościowych lub brak dywersyfikacji uwzględniającej wiele par może zwiększyć ryzyko. 
 3. Pomijanie kosztów transakcyjnych: Nieuwzględnienie kosztów transakcyjnych może zmniejszyć potencjalne zyski. 
 4. Brak monitorowania zestawu zabezpieczeń: Zaniedbanie konsekwentnego monitorowania relacji pary i odpowiedniego dostosowywania pozycji może prowadzić do niewykorzystanych okazji lub strat. 
 5. Nadmierne dopasowywanie modelu: Nadmierna optymalizacja strategii handlowej pod kątem danych historycznych może skutkować słabymi wynikami w handlu na żywo. 

Czas otwartej pozycji długiej w handlu parami zależy od strategii i konkretnych warunków rynkowych. Niektórzy traderzy mogą utrzymywać taką transakcję przez kilka dni, podczas gdy inni mogą utrzymywać ją przez kilka tygodni lub nawet miesięcy. 

Co mówią o nas inwestorzy

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
Messenger
 • 1 Polub lub śledzić easyMarkets na Facebooku
 • 2. Otwórz Messenger i znajdź $s
 • 3. Zacznij rozmowę

Akceptujemy czat na Facebook-u
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
WhatsApp
 • 1. Dodaj następujący numer easyMarkets do listy kontaktów +357 99 875 998
 • 2. Otwórz WhatsApp i wybierz dodany przed chwilą numer
 • 3. Zacznij rozmowę

Przyjmujemy prośby o rozmowy na WhatsApp
poniedziałek – piątek 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

Dziękujemy

Zapoznamy się z Twoją wiadomością i wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

W międzyczasie możesz przejrzeć nasze Centrum edukacji lub FAQ

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Wyślij wiadomość

Dziękujemy

Jeden z naszych pracowników działu obsługi klienta wkrótce się z Tobą skontaktuje.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Zadzwoń do nas
call
call
Prośba o oddzwonienie
Preferowany czas kontaktu
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami

Cześć! Witamy w easyMarkets. Chcemy tylko dać znać, że w razie jakichkolwiek pytań lub problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mamy nadzieję, że Ci się u nas spodoba.

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
 • 1. Otwórz QQ i znajdź easy-forex 易 信 (800128208)
 • 2. Zacznij rozmowę
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
 • 1. Zeskanuj poniższy kod QR
 • 2. Zacznij rozmowę

Akceptujemy prośby WeChat
od poniedziałku do piątku 8:00-22:00 GMT +2GMT +3