Co jeśli... cyfrowy juan zastąpi dolara amerykańskiego jako dominująca waluta globalna?

Obecnie dominującą walutą w handlu międzynarodowym jest dolar amerykański (USD). Ta hegemonia zapewnia Stanom Zjednoczonym znaczące korzyści gospodarcze i strategiczne. Co by się jednak stało, gdyby pewnego dnia ta główna waluta rezerwowa świata i standardowy nośnik międzynarodowych transakcji finansowych i globalnego handlu straciły swój status?

Tektonika walutowa: Od dominacji dolara do rozprzestrzeniania się juana

Pierwsze oznaki pojawiłyby się w bilansach światowych banków centralnych. Sejsmiczna zmiana walut rezerwowych wpłynęłaby na strukturę międzynarodowego systemu walutowego, skłaniając do ponownego zrównoważenia portfeli. Globalne banki centralne, dążąc do utrzymania optymalnej płynności, zwiększyłyby swoje zasoby juanów. Ta dywersyfikacja zdewaluowałaby dolara, ponieważ jego popyt na rynkach walutowych spadłaby, wprowadzając zmienność do międzynarodowych inwestycji i rynków walutowych.

Następnie rozpocząłby się kolejny etap: restrukturyzacja światowych rynków towarowych. Kraje takie jak Australia, która utrzymuje gigantyczne relacje handlowe z Chinami, głównie w zakresie eksportu surowców, odnotowałyby znaczną redukcję kosztów konwersji walut i zaczęłyby czerpać korzyści z bardziej bezpośrednich transakcji, wyceniając towary w juanach. Poskutkowałoby to zmianami w istniejących międzynarodowych paktach handlowych, bezpośrednio wpływając na kraje takie jak Brazylia, czyli głównego eksportera soi i rudy żelaza do Chin, poprzez zwiększenie wydajności handlu i opłacalności dla brazylijskich eksporterów. Korzyści te byłyby jednak niwelowane przez wyzwania związane z niespójnością juana, która może zostać zakłócona przez zmiany polityki wewnętrznej w Chinach lub zmiany w globalnym zaufaniu inwestorów.

Na przykład: w odpowiedzi na niestabilność kursu wymiany juana brazylijskie przedsiębiorstwa rolne mogłyby być zmuszone do zwiększenia wykorzystania instrumentów pochodnych, takich jak walutowe kontrakty terminowe powiązane z juanem. Te produkty finansowe mogłyby pozwolić im na zablokowanie kursów wymiany dla przyszłych transakcji, stabilizując w ten sposób przepływy pieniężne i chroniąc przed nagłymi spadkami wartości juana, które mogłyby obniżyć ich marże handlowe. Na rynkach metali duże firmy wydobywcze w Brazylii mogłyby negocjować z chińskimi producentami stali kontrakty, które zawierałyby klauzule indeksowane do juana, zabezpieczając się w ten sposób przed ryzykiem walutowym bezpośrednio w swoich umowach sprzedaży. Takie innowacje finansowe stałyby się niezbędne do ochrony kondycji finansowej firm stojących w obliczu podwójnej presji konkurencyjnych rynków globalnych i nieprzewidywalności walut.

Przekształcanie globalnych finansów – od praktyk pożyczkowych po sojusze gospodarcze

Z kolei w międzynarodowych praktykach pożyczkowych nastąpiłaby całościowa transformacja. Ponieważ obligacje denominowane w juanach tworzyłyby atrakcyjną niszę, krajobraz pozyskiwania kapitału uległby zmianie. Kraje i korporacje poszukujące funduszy napotkałyby środowisko zmiennych stóp procentowych zobowiązane do przestrzegania polityki ustalonej przez Ludowy Bank Chin (PBOC). Zmiana ta spowodowałaby redystrybucję ośrodków władzy finansowej do chińskich centrów finansowych, takich jak Szanghaj i Shenzhen, co miałoby poważne konsekwencje dla globalnych inwestycji i finansowania rozwoju. Wpływ zachodnich źródeł finansowania byłby ograniczony, co doprowadziłoby do dostosowania globalnych programów rozwoju, szczególnie w regionach już dotkniętych chińską inicjatywą „Jednego pasa i jednej drogi”.

Ta zmiana przyspieszyłaby przegląd globalnej infrastruktury finansowej. Systemy zaprojektowane kiedyś z myślą o transakcjach dolarowych, takie jak SWIFT, wymagałyby ponownej kalibracji, aby ułatwić płynną integrację juana. Nowe protokoły rozliczeniowe, rozrachunkowe i zgodnościowe, jakie organizacje finansowe musiałyby przyjąć, byłyby obowiązkowe, podczas gdy potrzeba rozwoju technologii zdolnej do zarządzania systemami dwuwalutowymi w tym okresie przejściowym stanowiłaby poważne wyzwanie.

Reorientacja gospodarcza

Co więcej, pełny wzrost juana zwiastowałby erę reorientacji gospodarczej. Globalne rynki, pełne niepewności w okresie przejściowym, dostosowałyby się do nowego klimatu walutowego. Narody i przedsiębiorstwa opierałyby się na gospodarce, w której zakotwiczenie w chińskiej polityce gospodarczej i decyzjach regulacyjnych stawałyby się coraz bardziej krytyczne. Stabilność światowej gospodarki tańczyłaby w rytm wyników rynkowych Chin, co wymagałoby ponownego przemyślenia strategii gospodarczych i międzynarodowych sojuszy.

Sun Yu
Chief Sales and Retention Officer

What if bitcoin EN
Co jeśli Bitcoin osiągnie 200 000 USD?

Rewolucja finansowa Patrząc na to, jak kształtuje się rzeczywistość, stwierdzenie, że wartość Bitcoina osiągnie 200 000 USD, nie będzie jedynie oznaką gwałtownego wzrostu finansowego – będzie wyrazem głębokiej rewolucji, która może zmienić sposób, w jaki postrzegamy globalny ekosystem finansowy i wchodzimy z nim w interakcje. 

What if the USA defaults on its Debt EN
Inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym (tzw. private equity) oraz światowe rynki akcji

Globalna katastrofa „Rozważanie hipotetycznego scenariusza niewypłacalności Stanów Zjednoczonych ujawnia skalę jego potencjalnych konsekwencji. Reperkusje wykroczyłyby daleko poza granice kraju, wpływając na rynki finansowe, stopy procentowe i globalny krajobraz gospodarczy.”

What if Yuan EN
Co jeśli... cyfrowy juan zastąpi dolara amerykańskiego jako dominująca waluta globalna?

Reorientacja gospodarcza: „Narody i przedsiębiorstwa doświadczają rozwoju gospodarczego, w ramach którego zakotwiczenie w chińskiej polityce gospodarczej i decyzjach regulacyjnych staje się coraz bardziej krytyczne. Stabilność światowej gospodarki idzie w parze z wynikami rynkowymi Chin, co wymaga ponownego przemyślenia strategii gospodarczych i międzynarodowych sojuszy.”

North Korea
Co jeśli... świat zniesie restrykcje wobec Korei Północnej?

Pieniądze nie śmierdzą: „Korea Północna ma ogromny potencjał, który dostrzega cały świat. Firmy przetasowują karty i przedstawiają się jako funkcjonujące w dobrej sprawie, aby swobodnie i bez sprzeciwu działać w wątpliwych regionach.”

Taiwan
A co jeśli tajwański rynek chipów się załamie?

Krzemowa linia życia: „Jeśli tajwański rynek chipów rozpadnie się, skutki będą odczuwalne w każdym zakątku świata zależnego od technologii. Jest to jednoznaczne przypomnienie skomplikowanych współzależności, które wiążą globalny porządek gospodarczy i geopolityczny.”

Co mówią o nas inwestorzy

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
Messenger
  • 1 Polub lub śledzić easyMarkets na Facebooku
  • 2. Otwórz Messenger i znajdź $s
  • 3. Zacznij rozmowę

Akceptujemy czat na Facebook-u
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
WhatsApp
  • 1. Dodaj następujący numer easyMarkets do listy kontaktów +357 99 875 998
  • 2. Otwórz WhatsApp i wybierz dodany przed chwilą numer
  • 3. Zacznij rozmowę

Przyjmujemy prośby o rozmowy na WhatsApp
poniedziałek – piątek 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

Dziękujemy

Zapoznamy się z Twoją wiadomością i wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

W międzyczasie możesz przejrzeć nasze Centrum edukacji lub FAQ

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Wyślij wiadomość

Dziękujemy

Jeden z naszych pracowników działu obsługi klienta wkrótce się z Tobą skontaktuje.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Zadzwoń do nas
call
call
Prośba o oddzwonienie
Preferowany czas kontaktu
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami

Cześć! Witamy w easyMarkets. Chcemy tylko dać znać, że w razie jakichkolwiek pytań lub problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mamy nadzieję, że Ci się u nas spodoba.

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
  • 1. Otwórz QQ i znajdź easy-forex 易 信 (800128208)
  • 2. Zacznij rozmowę
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
  • 1. Zeskanuj poniższy kod QR
  • 2. Zacznij rozmowę

Akceptujemy prośby WeChat
od poniedziałku do piątku 8:00-22:00 GMT +2GMT +3