Inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym (tzw. private equity) oraz światowe rynki akcji

Stany Zjednoczone są powszechnie uważane za potęgę gospodarczą, która może poszczycić się byciem największą gospodarką świata, jak również wyznacznikiem stabilności globalnego systemu finansowego. Jednak w całej tej skomplikowanej sieci zależności gospodarczych jedno pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Co nastąpi w sytuacji, gy USA nie będzie w stanie spłacić swojego olbrzymiego długu?

Alternatywna globalna waluta, wyprzedaż amerykańskich obligacji skarbowych i obniżony rating zadłużenia

Dolar amerykański, dotychczas stabilna i niezawodna waluta światowa, może istotnie stracić na swoim znaczeniu. Niewypłacalność Stanów Zjednoczonych może doprowadzić do zmian w zaufaniu wobec dolara, co z kolei skłoni rządy do dywersyfikacji rezerw walutowych. Inwestorzy i inne kraje mogą zacząć skłaniać się ku stabilniejszym walutom, takim jak euro czy jen. Zmiana ta mogłaby z kolei wpłynąć na geopolitykę finansową całego świata, przyznając większe znaczenie innym walutom oraz potencjalnie doprowadzić do obalenia wartości dolara. Stanowiłoby to przełom w systemie finansowym na skalę ogólnoświatową. Kraje zaczęłyby dostosowywać się do nowego porządku i zmieniać swoją międzynarodową politykę gospodarczą w oparciu o nowo wzmocnione waluty.

Jednocześnie, utrata wiary w zdolność rządu USA do wywiązania się ze swoich zobowiązań mogłaby wywołać masową wyprzedaż amerykańskich obligacji skarbowych, które były dotychczas postrzegane jako bezpieczne inwestycje. Doprowadziłoby to do bezprecedensowej niestabilności oraz gwałtownego wzrostu rentowności na rynku obligacji. Wywołana w ten sposób panika mogłaby kompletnie zrujnować poczucie bezpieczeństwa, które co do zasady było zwykle utożsamiane z tymi aktywami, a w rezultacie spowodować potencjalne przekształcenie rynku obligacji, wywołując efekt domina w funduszach inwestycyjnych, emeryturach, jak i w całym szeregu instytucji, które intensywnie.

Wraz ze wzrostem postrzeganego ryzyka związanego z zadłużeniem Stanów Zjednoczonych, agencje ratingowe obniżyłyby rating amerykańskiego długu, co z kolei sprawiłoby, że koszt pożyczki stałby się nadmiernie wysoki. Taki scenariusz mógłby z kolei doprowadzić do problemów finansowych instytucji, których działalność zależy od pożyczek, potencjalnie wywołując efekt domina w postaci niewypłacalności i upadłości przedsiębiorstw. W efekcie, synergiczne skutki tych kwestii znalazłoby odzwierciedlenie w poziomie zatrudnienia, powodując zwiększenie bezrobocia oraz doprowadzić do spadku w wydatkach stricte konsumpcyjnych, co z kolei mogłoby pogłębić trudną sytuację ekonomiczną.

Inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym (tzw. private equity) oraz światowe rynki akcji

Wraz ze spadkiem zaufania do dolara amerykańskiego, inwestorzy będą dążyć do stabilności, a firmy potrzebujące kapitału na rozwój skierują swoje zasoby właśnie w inwestycje w instrumenty typu private equity. Przewidywany wzrost inwestycji typu private equity wynikający z poczucia bezpieczeństwa oferowanego przez nie w porównaniu do niestabilnego rynku, mógłby spowodować znaczącą zmianę na rynku kapitałowym. Ożywienie na rynku private equity może stanowić silny fundament rozwoju dla przedsiębiorstw prywatnych. Co więcej, trend ten mógłby również wywołać zmiany w strategii korporacyjnej spółek publicznych, gdyż firmy będą sięgać coraz głębiej w terytoria terytoria w celu zwiększenia elastyczności i swobody działalności operacyjnej.

Ostatnią kwestią jest fakt, że powszechna niepewność finansowa wynikająca z niewypłacalności Stanów Zjednoczonych może wywołać efekt zmasowanej, panicznej wyprzedaży przez inwestorów na całym świecie. Tak intensywne pozbywanie się udziałów mogłoby z kolei doprowadzić do potężnych spadków indeksów giełdowych na całym świecie oraz doprowadzić do utraty znacznego majątku. Taki krach miałby nie tylko katastrofalne konsekwencje dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, ale mógłby również pogrążyć globalną gospodarkę w długotrwałej recesji.

Globalne konsekwencje

Analiza hipotetycznego scenariusza niewypłacalności Stanów Zjednoczonych ujawnia skalę jego potencjalnych konsekwencji. Jego następstwa wykroczyłyby daleko poza granice kraju, wpływając na rynki finansowe, stopy procentowe, a także cały krajobraz gospodarczy.

Nikos Antoniades
Chief Executive Officer

What if bitcoin EN
Co jeśli Bitcoin osiągnie 200 000 USD?

Rewolucja finansowa Patrząc na to, jak kształtuje się rzeczywistość, stwierdzenie, że wartość Bitcoina osiągnie 200 000 USD, nie będzie jedynie oznaką gwałtownego wzrostu finansowego – będzie wyrazem głębokiej rewolucji, która może zmienić sposób, w jaki postrzegamy globalny ekosystem finansowy i wchodzimy z nim w interakcje. 

What if the USA defaults on its Debt EN
Inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym (tzw. private equity) oraz światowe rynki akcji

Globalna katastrofa „Rozważanie hipotetycznego scenariusza niewypłacalności Stanów Zjednoczonych ujawnia skalę jego potencjalnych konsekwencji. Reperkusje wykroczyłyby daleko poza granice kraju, wpływając na rynki finansowe, stopy procentowe i globalny krajobraz gospodarczy.”

What if Yuan EN
Co jeśli... cyfrowy juan zastąpi dolara amerykańskiego jako dominująca waluta globalna?

Reorientacja gospodarcza: „Narody i przedsiębiorstwa doświadczają rozwoju gospodarczego, w ramach którego zakotwiczenie w chińskiej polityce gospodarczej i decyzjach regulacyjnych staje się coraz bardziej krytyczne. Stabilność światowej gospodarki idzie w parze z wynikami rynkowymi Chin, co wymaga ponownego przemyślenia strategii gospodarczych i międzynarodowych sojuszy.”

North Korea
Co jeśli... świat zniesie restrykcje wobec Korei Północnej?

Pieniądze nie śmierdzą: „Korea Północna ma ogromny potencjał, który dostrzega cały świat. Firmy przetasowują karty i przedstawiają się jako funkcjonujące w dobrej sprawie, aby swobodnie i bez sprzeciwu działać w wątpliwych regionach.”

Taiwan
A co jeśli tajwański rynek chipów się załamie?

Krzemowa linia życia: „Jeśli tajwański rynek chipów rozpadnie się, skutki będą odczuwalne w każdym zakątku świata zależnego od technologii. Jest to jednoznaczne przypomnienie skomplikowanych współzależności, które wiążą globalny porządek gospodarczy i geopolityczny.”

Co mówią o nas inwestorzy

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
Messenger
  • 1 Polub lub śledzić easyMarkets na Facebooku
  • 2. Otwórz Messenger i znajdź $s
  • 3. Zacznij rozmowę

Akceptujemy czat na Facebook-u
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
WhatsApp
  • 1. Dodaj następujący numer easyMarkets do listy kontaktów +357 99 875 998
  • 2. Otwórz WhatsApp i wybierz dodany przed chwilą numer
  • 3. Zacznij rozmowę

Przyjmujemy prośby o rozmowy na WhatsApp
poniedziałek – piątek 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

Dziękujemy

Zapoznamy się z Twoją wiadomością i wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

W międzyczasie możesz przejrzeć nasze Centrum edukacji lub FAQ

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Wyślij wiadomość

Dziękujemy

Jeden z naszych pracowników działu obsługi klienta wkrótce się z Tobą skontaktuje.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

W razie pilnych pytań możesz skorzystać z czatu tutaj

keyboard_arrow_left
Zadzwoń do nas
call
call
Prośba o oddzwonienie
Preferowany czas kontaktu
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami

Cześć! Witamy w easyMarkets. Chcemy tylko dać znać, że w razie jakichkolwiek pytań lub problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mamy nadzieję, że Ci się u nas spodoba.

Prośba zakończona niepowodzeniem

Coś poszło nie tak. Spróbuj później.

keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
  • 1. Otwórz QQ i znajdź easy-forex 易 信 (800128208)
  • 2. Zacznij rozmowę
keyboard_arrow_left
Porozmawiaj z nami
  • 1. Zeskanuj poniższy kod QR
  • 2. Zacznij rozmowę

Akceptujemy prośby WeChat
od poniedziałku do piątku 8:00-22:00 GMT +2GMT +3